Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace o pitné vodě v Gručovicích a Jančí

Typ: ostatní
info o stavu vody

 

Dle dnešních telefonických informací z akreditované laboratoře Laboratoř Morava ze Studénky JE po odběru vzorku, odebraném 28.8.2019, pitná voda v části městyse Gručovice a Jančí PITNÁ A NEZÁVADNÁ. 

 

Voda byla zbarvená užitím vyšší koncentrace manganistanu draselného v nezávadném množství firmou SmVaK, která prodává městysi vodu předanou pro obyvatele Gručovic a dodává vodu obyvatelům Jančí.

 

Níže přikládáme protokoly o rozboru vzorků pitné vody ze dne 26. 8. 2019, dodané firmou SmVaK.

 

Po obdržení originálů protokolů o výsledcích rozboru vzorku pitné vody, které nechala provádět obec, protokoly na webu zveřejníme.

 

Také zveřejňujeme došlý e-mail z firmy SmVaK z odpoledne 29.8.2019:

"Vážený pane starosto,
dne 27.08.2019 jsme obdrželi telefonickou informaci o tom, že v místní části Gručovice se vyskytuje pitná voda údajně narůžovělé barvy. Přestože nejsme provozovatelé této vodovodní sítě, byli naši pracovníci neprodleně vysláni k prošetření situace na námi provozované objekty. Jak na VDJ Jančí, tak i v jímce na úpravně vody Jančí nebyla zjištěna žádná nevyhovující barva dodávané pitné vody. Pro potvrzení vyhovující kvality dodávané pitné vody byly následující den, tj. 28.8.2019 odebrány a analyzovány akreditovanou laboratoří Vodotech, spol. s r.o. vzorky pitné vody z vodojemu Jančí a ze dvou odběrových míst v místní části Jančí a to na kohoutcích u konečných odběratelů. Při odběru nebyly zjištěny nevyhovující senzorické vlastnosti dodávané pitné vody, jež uvádíte ve své žádosti. Všechny stanovované ukazatele vyhověly požadavkům vyhl. č. 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Protokoly s výsledky stanovení Vám zasíláme přílohou.


Nezávisle na Vaší žádosti byl v pondělí 26.8.2019 odebrán vzorek pitné vody i na úpravně vody Jančí v souladu se schváleným Harmonogramem odběru vzorků na rok 2019. Ani tento vzorek nevykázal nevyhovující parametry. Pro parametr mangan je využíván vyšší limit 0,1 mg/l, který v případě podzemní vod výše uvedená vyhláška umožňuje. Tento protokol Vám také přikládáme přílohou. Kvalitu pitné vody ve vodovodní síti Gručovic nejsme schopni posoudit, neboť tuto vodovodní síť neprovozujeme a není nám znám způsob údržby této sítě, četnost odkalování, vzorkování, stejně jako aktuální kvalitu podloženou laboratorními analýzami.

Na Váš dotaz týkající se používaných technologických chemikálií uvádíme stručný popis technologického procesu na ÚV Jančí: Pro zajištění oxidace manganu a železa vzhledem ke zhoršení kvality surové vody je v případě potřeby do surové vody dávkován manganistan draselný. Voda je dále vedena do aeračního kotlíku a odtud na uzavřený pískový filtr. Na odtoku z filtru je prováděno zdravotní zabezpečení chlornanem sodným a voda natéká do jímky pitné vody a následně je čerpána do spotřebiště. Na vodojemu Jančí nedochází k žádné úpravě vody, není dávkována žádná chemikálie.

Ve své žádosti uvádíte, že již 14 dnů se objevuje v obou místních částech narůžovělé zabarvení vody. Ze strany odběratelů z místní části Jančí, kterou naše společnost provozuje, jsme nezaznamenali žádnou stížnost na nevyhovující barvu vody. Veškerá upozornění našich odběratelů jsou okamžitě prověřována a také v případě Gručovic bychom zajisté neprodleně reagovali a předávací místo zkontrolovali. I přes vyhovující výsledky vzorků z tohoto týdne navrhujeme v dané chvíli akreditovaný odběr vzorku pitné vody na předávacím místě za účasti obou stran a analýzu v akreditované laboratoři. Zajistili jsme odběr i analýzu vzorků z předávacího místa pro Gručovice dne 30.8.2019 v 9:00 hod akreditovanou laboratoří Vodotech, spol. s r.o. Tímto Vás žádáme o účast Vaši nebo Vašeho zástupce na místě samém, tj. na úpravně vody Jančí. Vzorek pitné vody bude odebrán i v případě Vaší nepřítomnosti.


S pozdravem
Ing.Milan Koníř
ředitel vodovodů"

 


Přílohy

Vytvořeno: 30. 8. 2019
Poslední aktualizace: 30. 8. 2019 12:47
Autor: Správce Webu