Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Tisková zpráva - Zrušení zákazu vstupu do obory Jelenice

Typ: ostatní | náš tip
tisková zpráva

 

21.12.2020 - TISKOVÁ ZPRÁVA 

Krajský soud Ostrava vyhověl žalobě tří obcí a zrušil Opatření obecné povahy MÚ Vítkov zakazující vstup do obory Jelenice

Důvodem je nepřiměřený zásah do práv zakotvených v Listině základních práv a svobod

 

Městys Březová, Město Vítkov a Město Hradec nad Moravicí podali v červnu tohoto roku správní žalobu s návrhem, aby soud zrušil opatření obecné povahy, které bylo vydáno na žádost vlastníků, a kterým byl vysloven úplný zákaz vstupu veřejnosti do obory Jelenice k. ú. Lesní Albrechtice mezi Národní přírodní rezervací Kaluža a Přírodní rezervací Valach v malebném údolí řeky Moravice.  Obec a města uvedli řadu argumentů, proč zastávají názor, že opatření nemělo být vydáno. Ne se všemi se soud ztotožnil, ale dal samosprávě za pravdu v tom nejpodstatnějším.  Krajský soud zkonstatoval, že MÚ Vítkov, proti kterému žaloba směřovala, ač jedná jako orgán státní správy myslivosti, není vázán pouze zněním návrhu na vydání opatření a relevantními ustanoveními zákona o myslivosti, ale též celým právním řádem České republiky. Je povinen postupovat tak, aby šetřil práva všech dotčených osob, tedy nejen žadatele o vydání opatření obecné povahy, a aby zasahoval do práv jiných osob, tedy i veřejnosti, v míře přiměřené. V tomto konkrétním případě se podle soudu MÚ Vítkov schválením úplného časově neomezeného zákazu vstupu do obory dostal do příkrého rozporu s ustanovením § 63 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny jak zcela správně namítají navrhovatelé, a tedy i do příkrého rozporu s čl. 14 Listiny základních práv a svobod. Podle zdejšího soudu právo svobody pohybu MÚ Vítkov omezuje nad míru, která mu podle čl. 14 odst. 3 Listiny přísluší. Proti rozsudku lze podat kasační stížnost. Zda ji MÚ Vítkov využije nám doposud není známo. Obora není patrně proto stále zpřístupněna. Samosprávu zastupuje advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, držitelka ocenění Právník roku 2019 právě v oboru správního práva. 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: „Tyto případy rozhodně nejsou právně jednoduché, a musím přiznat, že žaloba mi po odborné stránce dala zabrat. Jsem však ráda, že se samospráva ujala role ochránce práv svých občanů, tedy vzala na sebe roli veřejnosti, které se uzavření obory nejvíce dotýká. Toho, že nám soud dal za pravdu v tom nejvíce důležitém, si opravdu cením. Uvidíme, zda věc bude pokračovat, a jak by na ni nahlížel Nejvyšší správní soud ČR. Věřím, že stejně.“  

Městys Březová

Město Vítkov

Město Hradec nad Moravicí

v.z. 

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

advokátka 

 

 


Vytvořeno: 25. 12. 2020
Poslední aktualizace: 25. 12. 2020 22:55
Autor: Správce Webu