Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Uvolnění provozu knihoven od 12. 4. 2021

Typ: ostatní
Informace o uvolnění provozu knihoven od 12. dubna 2021

Zasíláme informaci o otevření knihoven od pondělí 12.4.2021.

Knihovny se mohou otevřít od pondělí 12.4.2021 za těchto podmínek:

- 1 osoba na 15m2 plochy (bez regálů) a nezapočítává se knihovnice

- knihovnice i čtenář musí mít respirátor

- dodržování odstupů 2m

- dezinfekce při vstupu do knihovny.

 

V příloze zasíláme usnesení vlády.

 

Záleží na každém zřizovateli, zda už knihovnu otevře.

 

Výňatky z usnesení vlády, které byly schváleny

na zasedání vlády a mají účinnost od 12. 4. 2021:

 

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví,

č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN (viz v příloze) -  týká se nošení respirátorů

či zdravotnické obličejové masky, nutnost vybavit zaměstnance ochrannými

prostředky dýchacích cest – pro potřeby naší činnosti žádná změna oproti

současnému stavu povinnosti nošení respirátorů,

zdravotnické obličejové masky. Samozřejmě zůstalo ponecháno, že pokud

jste sami v kanceláři, ochranu dýchacích cest nemusíte nosit.

 

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví,

č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN (viz v příloze) – týká se maloobchodu,

obchodu a služeb – změna pro potřeby knihovnické činnosti, se kterou

se budeme muset vypořádat, je uvedena v bodě č. 13:

 

- "omezuje provoz v provozovnách podle bodu I/1, v nichž není

zakázána přítomnost  veřejnosti, s výjimkou vozidel taxislužby nebo

jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, tak,

že provozovatel dodržuje následující pravidla:

 

a.      v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník

na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou

menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let

doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem

průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních

provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející

zákazníka,

 

b.      aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších

vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

 

c.       zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před

provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání

a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální

rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu

osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

 

d.      umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů

(především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro

zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné

dezinfekci,

 

e.       zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to

zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu

a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

 

f.        zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního

vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

 

g.      jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna

fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

 

h.      v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel

vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se

nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena

pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup,

včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady,

plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy

se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné

společenské prostory,"

 

Podrobně, viz též:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání.pdf (353.89 kB)

Mimořádné-opatření-omezení-obchodu-a-služeb-s-účinností-od-12.-4.-2021-do-odvolání.pdf (364.05 kB)


Přílohy

Vytvořeno: 12. 4. 2021
Poslední aktualizace: 12. 4. 2021 09:28
Autor: Správce Webu