Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

 

Městys Březová je zřizovatelem 5 jednotek Sborů dobrovolných hasičů (JSDH) městysu

 

 

JSDH Březová          jednotka požářní ochrany III/1   (JPO III/1)

 

JSDH Březová-Gručovice           jednotka požářní ochrany V   (JPO V)

 

JSDH Březová-Jančí          jednotka požářní ochrany V   (JPO V)

 

JSDH Březová-Leskovec          jednotka požářní ochrany V   (JPO V)

 

JSDH Březová-Lesní Albrechtice jednotka požářní ochrany V (JPO V)

 

 

 

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany (JPO) se dle operační hodnoty dělí JPO do šesti kategorií JPO I až JPO VI:
 


JPO I jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci do 2 minut od vyhlášení poplachu, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.JPO II/1 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000JPO II/2   jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu do 5 minut od vyhlášení poplachu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000JPO III/1   jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd 1 družstva o sníženém počtu 1+3 do 10 minut od vyhlášení poplachu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000JPO IV   jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. Vyjíždí do 2 minut od vyhlášení poplachu.JPO V   jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva do 10 minut od vyhlášení poplachu a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel více než 200JPO VI jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.Nezařazené jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V/1. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech.