Březová - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Mikroregion Moravice - door to door systém sběru a svozu odpadů

Mikroregion Moravice - door to door systém sběru a svozu odpadů

 

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí,

který realizuje dobrovolný svazek obcí Venkovský mikroregion

Moravice, získá naše obec nádoby na tříděné odpady.

Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného

komunálního  odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů

jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad.

Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro další výrobu, a tedy

nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace

a svozu tříděných odpadů.

logo EUlogo SFŽPMikroregion Moravice

Mikroregion Moravice plakát

 

 

Datum sejmutí: 31. 12. 2026 Zodpovídá: Správce Webu