Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Upravený program na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky"

 

Upravený program na Poskytování návratných finančních výpomocí na
předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů
tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje
„Kotlíkové půjčky“

 

 

Text samotného Upraveného programu na Poskytování

návratných  finančních výpomocí na předfinancování

náhrad  stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná

paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“ je 

zde ke stažení

včetně Žádosti o NFV "Kotlíkovou půjčku" a čestného prohlášení o bezdlužnosti.

 

Lhůta pro podávání žádostí:   26. 4. 2021 – 30. 4. 2022

 

Vzor Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj je zde ke stažení.

 

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na financování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nový nízkoemisní zdroj - splátkový kalendář je zde ke stažení.

 

Splátkový kalendář bude sestaven s každým schváleným žadatelem individuálně.

 

Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů - Program městyse Březová na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje je zde ke stažení.

 

Důležité upozornění: Návratná finanční výpomoc nebude poskytnuta, pokud byly výdaje projektu ke dni uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci příjemcem již plně uhrazeny.

 

Upravený program na Poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje „Kotlíkové půjčky“ schválilo zastupitelstvo Městyse Březová na svém 16. zasedání dne 25. 3. 2021.

 

Vyvěšeno: 26. 3. 2021

Datum sejmutí: 31. 7. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět