Menu
Městys Březová
MěstysBřezová

Vítejte na oficiálních stránkách Městyse Březová

Adresa: Březová č.p. 106
747 44 Březová

Městys Březová

Zpráva o činnosti za rok 2015

MASOPUST

Polovina února připadla letos na Masopust. Stejně jako i v jiných letech jsme během dne prošli vesnicí s medvědem a jinými maskami, abychom všechny občany Jančí pozvali na večerní zábavu. Počasí bylo přímo jarní a sluníčko svítilo celý den. Bohužel v letošním roce se masopustního průvodu zúčastnilo velmi málo masek, takže v průvodu bylo pouze 11 masek. Doufáme, že příští rok bude účast hojnější, abychom udrželi velmi dobrou úroveň této mnohaleté tradice. Večerní zábava byla, co se účasti týká, v počtu hostů hojnější. Celkem bylo prodáno kolem 90 vstupenek, takže sál byl zaplněn tak akorát. Letos nám k tanci a poslechu hrála nová kapela z Ostravy, takže jsme trošku s obavami čekali, jaké bude jejich hudební podání. Hráli velice pěkně i repertoár byl jiný, než jsme byli v posledních letech zvyklí. Všichni se moc dobře bavili a určitě ještě teď vzpomínají na třicetiminutový tanec bez přestávky.

 

MDŽ

Stejně jako loni jsme připravili kulturní vystoupení dětí z Jančí u příležitosti mezinárodního dne žen, který v letošním roce připadl na neděli 8.3.2015.

S dětmi jsme začali nacvičovat bohatý program v rámci kroužku Mladý hasič, do kterého dochází většina dětí z Jančí. Ostatní děti, které měly zájem s námi program nacvičovat byly osloveny a mohly se k nám přidat.

Kostýmy jsme si ušili nebo zapůjčili na základní škole ve Vítkově. Děti se naučily tanečky, básničky, pohádku o koblížkovi a velký úspěch měly i malé „vsuvky“ v podobě reklam.

 

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI

Letošní maškarní ples jsme zorganizovali v sobotu 7.3.2015. A protože rok 2015 oslavil večerníček 50 let od svého vzniku, pojali jsme tento maškarní ples v duchu večerníčkových postav. Výzdobu sálu nám zajistila Dáša Šaflová velmi krásnými obrázky večerníčkových postaviček, které děti velmi dobře znají.

Dětí přišlo opět jako loni přes čtyřicet, takže je vidět, že se dětem náš maškarní ples líbí a každý rok se vrací. Masky dětí byly opět nádherné a bylo vidět, že s některými si rodiče moc pěkně pohráli. Během celého odpoledne byly pro děti připraveny soutěže, např. skákání na balónu, jízda s kolečkem, jízda na odrážedle, házení balónkem a jiné. Samozřejmě nechyběly ani společné tanečky, při kterých jsme s dětma rozhýbali všechny naše svaly. Dětem se moc líbilo kolo štěstí, na kterém si mohly vytočit velmi pěkné ceny. Každá maska obdržela při příchodu muffin se zápichem večerníčka.

 

DEN ZEMĚ

Již čtvrtým rokem jsme letos ve spolupráci s TJ Jiskra Jančí uspořádali u příležitosti Dne Země sběr elektroodpadu a čištění okolí od odpadků. Během sobotního dopoledne se pod záštitou společnosti ELEKTROWIN, a.s., konal sběr vysloužilých elektrospotřebičů, které občané odevzdávali v místní hasičské zbrojnici. Odpoledne jsme s dětmi vyrazili na úklid okolí naší obce. Letos jsme šli trasu po „tribu“ až k hlavní cestě. Tam na křižovatce směrem do Větřkovic někdo vysypal pytel plastů a tyto plasty se roznesly široko po příkopě. Takže jsme vyčistili příkopy do půlky lesíku směrem na Větřkovice. Potom jsme pokračovali příkopami k myslivecké chatě, kde byla malá pauza. Poslední etapa cesty byla od chaty směrem k autobusové zastávce, kde jsme zanechali plné pytle odpadků. Poté jsme pokračovali starou cestou zpátky do Jančí. Odpolední dvouhodinový sběr odpadků jsme zakončili u rybníka v Jančí, kde jsme si opékali špekáčky a dětem předali malou odměnu. O odvoz sesbíraného odpadu se v následujících dnech postarala Obec Březová, které touto cestou velmi děkujeme.

 

VÝLET S DĚTMI DO OPAVY

U příležitosti 90-ti let od vzniku profesionálního hasičského sboru v Opavě jsme se s mladými hasiči vydali na výlet do Opavy, a to v sobotu 18.dubna 2015. Před obchodním domem OC Breda bylo přistaveno hasičské zásahové auto, u kterého na nás čekal odborný výklad od profesionálních hasičů, kteří nám velmi zábavnou formou vysvětlili, na co se která část a vybavení v autě používá. Děti se mohly ptát na jakékoliv otázky, které je napadly. Po téměř hodinové přednášce jsme se odebrali dovnitř obchodního domu, kde byla připravena další část hasičské exkurze. Pro děti byly připraveny různá stanoviště s hasičskou tématikou. Děti skládaly puzzle, určovaly správné a chybné situace, skládaly zábranu z pytlíků písku a na konec si zasoutěžily ve dvou družstvech v hasičské štafetě. Všichni obdrželi hezké upomínkové předměty a dětem se tato akce velmi líbila. Poté jsme si zašli koupit něco na zub a odebrali jsme se směrem k Slezskému muzeu, kde nás čekala druhá část výletu. Ve Slezském muzeu jsme navštívili právě probíhající výstavu na téma „Příroda ve Slezsku“, kde pro děti byla nejvíce zajímavá výstava vycpanin zvířat a uměle vytvořená jeskyně. Kdo chtěl, mohl si odpočinout v dětském koutku, kde si mohl nakreslit obrázek nebo poskládat obrovské puzzle.

 

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ

V pátek 24. Dubna 2015 se naše jednotka hasičů zúčastnila pravidelného námětového cvičení v Březové.

 

MŠE SV. FLORIÁNA

V neděli 3.5.2015 se v kostele v Březové konala mše za svatého Floriána, patrona všech hasičů. Stejně jako i jiné roky se náš sbor této slavnostní akce zúčastnil. Sraz hasičů ve stejnokrojích byl v 7:00 hod ráno před hasičskou zbrojnicí v Březové. V 7:15 byl proveden hromadný nástup všech sborů z okrsku Březová a poté se celý průvod v čele s kapelou vydal do kostela svatého Mikuláše v Březové.

Následovala mše a po jejím skončení se hasiči opět seřadili do průvodu a za doprovodu kapely pochodovali vesnicí Březová. Poté se hasiči odebrali do místního kulturního domu v Březové, kde hasiči z SDH Březová připravili pro všechny pohoštění.

 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

U příležitosti 90-ti let od konce druhé světové války jsme uspořádali lampiónový průvod naší obcí. Sraz účastníků lampiónového průvodu byl u svatého kříže, odkud jsme se se zapálenými lampióny vydali naší vesnicí až na fotbalové hřiště. Tam následovalo krátké připomenutí osvobozování naší obce, které připravil Jan Turovský a přečetla Gabriela Haasová. Abychom si naše rodáky připomněli, připojujeme do kroniky tohoto roku podklad, který vypracoval Jan Turovský z historických pramenů. Pro všechny přítomné bylo následně připraveno malé občerstvení. Jakmile se trošičku setmělo, začal velmi pěkný ohňostroj, který jsme u příležitosti tohoto výročí připravili.

 

POOD

V letošním roce jsme zahájili činnost „mladých hasičů“, a to v počtu 18-ti dětí. Součástí činnosti mladých hasičů není pouze naučit se požárnímu sportu, ale také se zúčastňovat různých akcí pořádaných okresním sdružením hasičů Čech a Moravy v Opavě. Jednou z takových akcí vyhlašovaných Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska je soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Soutěž se vyhlašuje každý rok a má několik částí, a to: výtvarnou, literární a zpracovanou s pomocí digitálních technologií s tím, že probíhá v několika věkových kategoriích. Soutěž je určena pro základní školy a sbory dobrovolných hasičů, kdy výsledky jsou vyhlašovány samostatně pro ZŠ a SDH.

Ročníku 2015 jsme se zúčastnily za SDH celkem ve čtyřech věkových kategoriích, a to celkem devíti pracemi ve výtvarné části. Velké bylo naše překvapení, když nám jednatel  poslal pozvánku na slavnostní vyhodnocení celkem pro 7 dětí, které za naše SDH poslali svůj výkres.

 

DARUJ KREV S HASIČI

Letos jsme se již potřetí zúčastnili akce „Daruj krev s hasiči“, která se vyhlašuje vždy v měsíci květnu. V loňském i předloňském roce byl náš sbor vyhodnocen jako sbor s největší účastí svých členů a ne jinak tomu bylo letos. V letošním roce jsme se o pomyslnou první příčku dělili s SDH Hrabyně, která měla stejný počet dárců jako my.

Každý dárce obdržel od SH ČMS pamětní list a naše SDH obdrželo finanční odměnu.

 

HASIČSKÉ SOUTĚŽE

V letošním roce jsme se zúčastnili těchto soutěží:

TFA Metylovice u Frýdku – Místku

V této fyzicky náročné soutěži se naše členky umístily na 5.místě – Jana Beinhauerová a na 13.místě Iva Minaříková z celkového počtu 21 žen.

Větřkovice

Na soutěži ve Větřkovicích dne 18.4.2015 se družstvo našich žen umístilo na 2.místě.

22.5.2015 noční soutěž v Odrách

Na noční soutěž do Oder se vydali naši muži.

30.5.2015 Tísek Na noční soutěži v Tísku se naše děvčata umístila na 5.místě. První útok PP:21,7s LP: proudařka prostříkala na 23s.

7.6.2015 Výškovice v neděli 7.6.2015 se družstvo žen zúčastnilo požárního útoku ve Výškovicích, kde se umístily na krásném 2.místě s časem 21,792 s a odvezly si finanční odměnu i pohár.

13.6.2015 Jelenice

V sobotu 13.6.2015 jsme jeli hájit náš sbor na noční soutěž do Jelenic. Holky se umístily na 2.místě (čas LP:21,650s, PP: prostřik 23,370s) a naši hoši se umístili na 6.místě s velice pěkným časem LP:16,150s, PP: prostřik 17,030s.

21.6.2015 Jakubčovice nad Odrou

Na soutěži v Jakubčovicích nad Odrou se holkám podařil krásný čas a tak z osmi ženských družstev byly nejlepší a tudíž se umístily na 1. místě!!!!! GRATULUJEME!!!!

5.7.2015 Lukavec

V neděli 5.7. se naše ženy zúčastnili Lukavecké terenní vlny. Bohužel se jim nezadařilo a měli N. Snad se jim zadaří příště.

10.7.2015 Stachovice

Dne 10.7.2015 se naši muži a ženy zúčastnili noční soutěže ve Stachovicích. Muži se s mírným kopečkem poprali dobře PP: 16,80s, bohužel byl prostřik na LP a konečný čas byl 18,55s. Naše ženy to měli rozběhnuté skvěle, ale výkon rozdělovače se nezdařil a holky skončili opět s N. Nevadí a doufáme, že v sobotu dne 18.7. se holkám i klukům zadaří v Lesních Albrechticích, a bude důvod k oslavě! Držíme palce!

11.7.2015 Petřvald

Na TFA v Petřvaldu se za naše SDH se opět zúčastnili holky Ivana Minaříková a Jana Beinhauerová. Ivana se umístila na 6. místě s časem 3:33,0 se ztrátou na vítězku 0:41,0s. Jana se umístila na 5. místě s časem 3:32,4s se ztrátou na vítězku 0:40,4. Holkám i přesto gratulujeme, že se skvěle poprali se silnými soupeřkami, časy byli velmi těsné.. A i tak si holky dovezly krásné ceny z tomboly.

8.8.2015 Kujavy

V sobotu dne 8. 8. se naše ženy zúčastnili denní i noční soutěže v Kujavách. Holkám se na denní soutěži nedařilo a po dlouhém boji s terči, si připsaly do sbírky další N. Na noční soutěži si holky musely vypůjčit PP a to slečnu z Turčianských Teplic. Hned po odstartování nastal malý zádrhel na levém proudu, ale proudařka pak zabrala a stihla to doběhnout a sestřiknout terč s časem 23,01s (PP 22,33). Byla to veliká škoda, ale holkám to stačilo na 13. místo a tím se zařadily do 15-ti míst, které byly peněžitě oceněny.

9.8.2015 Tošovice

Další den se děvčata zúčastnila soutěže v Tošovicích, kde se s časem 20,10s na pravém proudu umístily na 3.místě.

15.8.2015 Gručovice 15-ti míst, které byli peněžně oceněny. Holky to taky pěkně oslavili na naší hasičské zábavě, která se konala tentýž večer. Druhý den se pak holky přemáhaly, aby jeli vůbec do Tošovic, kde byli nahlášené na 1. místo. Holkám se i přes menší kocovinu docela zadařilo. Tentokrát si musely naše děvčata vypůjčit levý proud od holek z Tošovic a myslím, že zvolili správě. Levá proudařka sestřikla terč v čase 18,57s, ale bohužel byl prostřik na pravém proudu a s konečným časem 20,10s se holky umístily na krásném 3. místě. Gratulujeme a holkám přejeme hodně štěstí í tento víkend a to v pátek na noční ve Výškovicích a v sobotu pak na denní ve Vésce a Bravinném, a tento den probíhá i TFA o pohár ředitele HZS MSK na Slezské Hartě, kde se podle informací holky (z TFA) mají také účastnit.

V sobotu 15.8. se naši muži i ženy zúčastnili soutěže ''O pohár starosty obce Březová a starosty okrsku Březová'', která se letos konala v Gručovicích. Soutěž probíhala ve dvou kolech, kdy druhé kolo bylo nastaveno mírně netradičně, a to tak, že veškerou výstroj jsme měli na startovací čáře. Ženy se umístily na krásném 1. místě a muži na 2. místě. Takže pěkný výsledek!

5.9.2015 Hukovice

V sobotu 5.9.2015 se zúčastnily obě dvě družstva z Jančí jak ženy, tak i muži, denní soutěže v Hukovicích. Tzv. Hukovický hrb dal našim hasičům docela zabrat a ukázal, že je ještě co zlepšovat. Ale i přesto jsme tam dosáhli velmi pěkných výsledků. U mužů to bylo i s velkým prostřikem okolo 19,77 s a u žen nějakých 24s, což stačilo na krásné 3. místo.

6.9.2015 Markvartovice

Na soutěži v Markvartovicích se naše děvčata i přes krásný výsledný čas 18,465s umístily na 5. nehodnoceném místě.

27.9.2015 Vrchy

V září jsme se zúčastnili Svátováclavské soutěže Soutěž ve Vrchách, a to se stroji PS8 a PS12. Naše holky zde v celkovém pořadí PS8 (muži i ženy) vyhrály a odvezli si domů pohár za 1. místo... To ale nebylo vše... ženy skončili také na krásném 3. místě v ženské kategorii s PS12... obrovská gratulace...  

24.10.2015 Guntramovice

24.10.2015 se naše ženy Jana Beinhauerová a Ivana Minaříková, zúčastnili TFA v Guntramovicích, které se konalo na lyžařském svahu. Holky nejen, že se zúčastnili soutěže, ale také vypomohli organizátorům při samotné soutěži. Jana se umístila na krásném 2.místě s časem 2:36,7s a Ivaně uteklo 10 místo jen o pouhou jednu setinu a nakonec se umístila na 11.místě s časem 3:14,3s. Holkám moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho SDH.

 

SOUSTŘEDĚNÍ PLAMÍNKŮ

V rámci činnosti mladých hasičů jsme zorganizovali víkendové soustředění na hřišti TJ Jiskra Jančí. V pátek odpoledne 26.6.2015 jsme se sešli na hřišti s tím, že si děti za pomoci svých rodičů, postavily stany. Oficiální zahájení bylo v 18hod, kdy jsme děti seznámily s programem víkendového soustředění, které bylo zaměřeno především na procvičování požárního sportu a znalostí a dovedností potřebných pro branný závod hry Plamen, která nás čeká na podzim.

 

UKONČENÍ PRÁZDNIN

V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat pro děti naši tradiční akci Spaní s Bílou paní trošičku jinak. Akci jsme nazvali Ukončení prázdnin aneb „Jak se žilo v pravěku?“ a konala se poslední neděli před začátkem školního roku. Jak už napovídá název, celé odpoledne se neslo v duchu Pravěku a pravěkých lidí. Akci jsme zahájili příchodem pravěkých lidí v „prabuse“ za znění  bubnů, kdy následoval tanec v tlupě. Pro děti jsme si připravili disciplíny s pravěkou tématikou.

 

HASIČSKÁ ZÁBAVA

V sobotu 8.srpna jsme uspořádali již tradiční hasičskou zábavu na hřišti v Jančí. Počasí v letošním roce bylo nezvykle horké a již několik týdnů teploty přes den přesahovaly 30 stupňů. Ne jinak tomu bylo i v sobotu, kdy jsme pořádali naši zábavu. Teplota přes den byla kolem 35 stupňů Celsia a večer se to o moc nesnížilo. Hlavně těm, kteří připravovali jídlo, bylo docela horko, o čemž svědčil pot na jejich tvářích. Ale nám to nevadilo, protože přicházející návštěvníci slibovali úspěch této akce. V letošním roce jsme si pozvali novou kapelu GRADACE z Hranic. Z počátku se potřebovali naladit na nový zesilovač, a tak to ze začátku nevypadalo úplně ideálně. Ale následně se jim to podařilo a už to rozjeli na plné pecky! Většinou byla slyšet chvála, takže hudba nezklamala. Jako každý rok jsme v pátek v podvečer připravili taneční parket z břízek ozdobených krepákem a světelnými řetězy. Letos jsme již mohli vyzkoušet nový stan, který jsme společně s TJ Jiskra Jančí zakoupili. Lidí přišlo letos rekordní počet, celkem 200 prodaných vstupenek!!!! A abychom nalákali lidi nejen na zábavu, ale i na dobré občerstvení, připravili jsme bohaté pohoštění, a to cigára, žebra, játru na topince a letos nově i bramborové placičky

 

MLADECKÁ LIGA

Na poradě vedoucích mladých hasičů v Malých Hošticích jsme se dohodli s organizátory mladecké ligy, že se kdykoliv můžeme s dětma zúčastnit jejich soutěží v požárním útoku. Tak jsme se v pátek 18. září vydali hasičským autem do Zlatníků u Opavy.

Byla to naše úplně první premiéra v požárním útoku. Soutěžili jsme v kategorii mladší i starší žáci. Družstvo mladších to zvládlo bez zaváhání, pouze čas byl poměrně horší než od ostatních družstev, a to 33.78s, kdy družstvo na prvním místě mělo čas 23.25s. Družstvo starších dívek mělo problém s rozdělovačem. Ale Lucka Haasová to nevzdala, rozdělovač nakonec zapojila, a tak holky soutěž dokončily s celkovým časem 54.47s.

Bez ohledu na umístění byly obě naše družstva šikovné, protože naše heslo zní: “Není nutné vyhrát, ale zúčastnit se!“

 

DRAKIÁDA

Jakmile začal na podzim foukat vítr, zorganizovali jsme pro děti a jejich rodiče drakiádu. V neděli 4.října jsme se odpoledne sešli na hřišti TJ Jiskra Jančí, abychom provětrali naše draky, kteří celý rok doma čekali ve skříni na pořádný podzimní vítr. Počasí se vyvedlo, bylo slunečno a správně foukalo, ani málo ani moc. Dětí se sešlo poměrně dost, takže v jednu chvíli létalo ve vzduchu na dvacet jedna draků, a to už je pořádná smečka. Takže občas docházelo ke kolizím, kdy se dva draci zamotali do sebe. Jeden drak se omotal na vysoký smrk a už se nechtěl pustit. Některý drak se zase usadil na železné pletivo od tenisových kurtů, takže jeden tatínek musel vylézt nahoru, aby draka odmotal.

Když už toho draci měli dost, stáhli jsme je z oblak. Pro děti jsme si připravili honbu za pokladem. Na hřišti byly ukryty čtyři poklady, které musely děti najít. To se jim povedlo poměrně rychle. A co bylo uvnitř? V jednom lízátka, v druhém bonbóny, ve třetím jiné bonbóny a ve čtvrtém uhlí (to, aby si děti nemyslely, že vždy je čeká sladká odměna). Dětem se hledání podkladů moc líbilo. Ještě si zasoutěžili v pojídání žížal bez rukou. To je velmi oblíbená hra, kdy děti namotávají sladkou žížalu bez pomocí rukou. Vítězí ten, kdo má první snězenou celou žížalu. Když nám už začalo kručet v břiše, zapálili tatínkové oheň a my jsme si mohli opéct špekáček.

 

BRANNÝ ZÁVOD

Konečně nastal čas, kdy jsme se poprvé s mladými hasiči mohli zúčastnit první oficiální soutěže pro mladé hasiče. V sobotu 10.října se konalo v Kajlovci podzimní kolo hry Plamen, které se skládalo ze dvou částí, a to branný závod a štafeta požárních dvojic. Do Kajlovce jsme vyrazili ve složení tří družstev, jedno družstvo starší žáci a dvě družstva mladší žáci. Začínalo se branným závodem a poté nasledovala štafeta. Oba závody se běžely v 5-ti členných družstvech. Pro naše mladé hasiče to byla premiéra. Děti se pečlivě celý rok připravovaly, takže mohly zúročit vše, co se naučily. A povedlo se! Starší holky se v kategorii starší žáci umístily na 4.místě. Mladší holky se v kategorii mladší žáci umístily na nádherném 2.místě.

 

HALOWEEN

S dětma v kroužku hasičů jsme si u příležitosti svátku Helloween připravili dlabání dýní. Děti se rozdělily do tří členných skupinek a měly za úkol vydlabat dýni a vytvořit z ní strašidelnou hlavu, která svítí. Děti se úkolu zhostily na výbornou a výsledek byl moc pěkný. Před samotným dlabáním jsme si s dětma vysvětlili, co ten svátek vůbec znamená, proč a kde se slaví. Také jsme si povídali o tom, jaký je rozdíl mezi tímto svátkem a svátkem Dušiček. Dětem se tato akce moc líbila a tak jsme se společně dohodli, že příští rok si to vyzkoušíme i s průvodem helloweenských masek. Tak uvidíme, zda si něco vykoledujeme. Vydlabané dýně jsme umístili před kulturní dům v Jančí a rozsvítili jsme je. Některým dětem se to tak moc líbilo, že běžely pro své rodiče, aby se na svítící hlavy dýní přišli podívat.

 

72 HODIN

V měsíci říjnu jsme se společně s TJ Jiskra Jančí zúčastnili nové akce nazvané 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ. Nová byla tato akce pro nás, ale jinak se jednalo o již čtvrtý ročník. Cílem této akce je ve vyhlášeném termínu zrealizovat jakoukoliv akci, při které se vyčistí příroda od odpadků nebo se nějakým jiným způsobem zlepší místo, ve kterém žiješ, např. vysazením stromu aj. V sobotu 3.10.2015 jsme se sešli tradičně u lípy a společně jsme se vydali směrem do mostků, kde jsme posbírali velké množství odpadků, především skla. Následně jsme prošli polní cestou směrem k rybníkům a vyčistili okolí rybníků.  Akci jsme následně ukončili s tím, že odpadky budou svezeny a roztřízeny. Druhou akcí v rámci tohoto projektu byl úklid na fotbalovém hřišti TJ Jiskra Jančí, který zajišťovala tělovýchovná jednota.

 

KARMÁŠOVÁ ZÁBAVA

V sobotu 14.listopadu se konala již tradiční Karmášová zábava. V letošním roce jsme ji uspořádali ve stylu „black and white“ (černo-bílá). Výzdoba i plakáty byly vytvořeny v černo-bílém stylu. Výzdobu sálu zajišťovala Petra Dubová a moc se jí povedla. Jako i jiné roky nám opět hrál Martin Janeček z Gručovic, se kterým jsme mimořádně spokojeni a ne jinak tomu bylo i letos. Na letošní zábavu si naše děvčata připravila tanec ve stylu zábavy, tzv. černobílý tanec. Holkám se to moc povedlo a mělo to velký úspěch. Potom ještě následovalo další vystoupení, a to imitace známých zpěváků.

 

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Letos jsme rozsvěcování vánočního stromu naplánovali na sobotu před první adventní nedělí. V 17hod jsme se sešli před kulturním domem v Jančí. Děti měly připravené ozdoby na vánoční strom, které si připravily v kroužku mladých hasičů. Za zvuku vánočních koled si každý pověsil svůj vánoční balíček na strom. Když si je děti vyráběly, vložily do nich své vánoční přání. Tak snad se jim vyplní.Pro děti jsme měli připravený teplý čaj a pro dospělé výborný svařák. Lidí i dětí se sešlo poměrně dost. Děti si zapálily prskavku a potom se rozsvítil vánoční strom. Celou atmosféru předvánočního času doplnil padající sníh, který se během večera začal spouštět z nebe. Nasátí vánoční atmosférou jsme se vraceli domů. Tato akce je velmi pěkná a určitě se stane tradicí.

 

VÝLET DO OPAVY

Za výborné výsledky, které děti v tomto roce získaly, ať už v soutěži Požární ochrana očima dětí nebo v branném závodě hry Plamen v Kajlovci, jsme pro děti připravili výlet do Opavy do kina. Vstupenky dětem zaplatil starosta SDH Jančí Radek Haas, za což mu děkujeme. Děti se rozdělily na dvě skupinky a shlédli film „Hodný dinosaurus“ a ti starší film „Husí kůže“.

Po skončení filmu jsme se všichni odebrali na dolní náměstí v Opavě, kde již začaly vánoční trhy. S dětma jsme prošli náměstí, shlédli stánky s vánočním zbožím a zahřáli se vánočním punčem. Večerním autobusem jsme se vrátili zpět do Jančí.

 

MIKULÁŠ

V letošním roce zavítal Mikuláš, andělé a čerti k dětem z Jančí do jejich domovů v podvečer 4.12.2015. Mikuláš měl pro děti připravené balíčky plné ovoce a sladkostí. Kdo řekl básničku nebo zazpíval písničku, dostal balíček.

 

VVH

V sobotu 2. ledna v 16:00hod byla zahájena v budově kulturního domu v Jančí výroční valná hromada našeho sboru.

 

Sbor dobrovolných hasičů v Jančí se přihlásil v roce 2015 do soutěže Dobráci roku. Dne 16. 2. 2016 proběhlo v Jančí natáčení rozhlasové reportáže Českého rozhlasu Ostrava.K jejímu poslechu Vás zveme zde: prehravac.rozhlas.cz  a článek s fotkami je zde:  www.rozhlas.cz

Spolky & sdružení

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Pranostika na akt. den

Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když slota - to lichota.

Svátek

Svátek má Magdaléna

Zítra má svátek Libor

Povodňový plán obce

http://www.edpp.cz/dpp/brezova

Rozpis zápasů

Partneři

Logo Moravskoslezský kraj

logo

logo

logo

Třídíme, má to smysl.

třídíme!!!

Jak třídit

jak třídit

Veřejné zakázky

logo profil zadavatele - vhodné uveřejnění

Portál VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:188
TÝDEN:188
CELKEM:1434957

Informace, které by
vás mohly zajímat…

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2
3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Novinky e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Vzdělávací portál

logo záchranný kruh

Obec Březová doporučuje preventivně vzdělávací portál Záchranný kruh

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

ČEZ odstávka

 

MěstysBřezová