Menu
Městys Březová
MěstysBřezová

Vítejte na oficiálních stránkách Městyse Březová

Adresa: Březová č.p. 106
747 44 Březová

Městys Březová

Zpráva o činnosti za rok 2016

UZLOVÉ ZÁVODY

V sobotu 30.1.2016 jsme s dětma z mladých hasičů vyrazili na jejich první soutěž v uzlových závodech do Vítkova. Pro děti to byla první zkušenost s takovou soutěží. O to víc to bylo pro nás velkým překvapením, když jedno družstvo v mladší kategorii zvítězilo! Děti byly naprosto bez sebe, a dokud jsme to neviděli černé na bílém na výsledkové listině, nechtěli jsme tomu věřit ani my, vedoucí. Ale byla to skutečnost a děti se opravdu umístily na 1.místě a získaly pohár!

 

MASOPUST

Letos připadl „Masopust“ na začátek února, a to na sobotu 6.2.2016. Počasí bylo více jarní než zimní, což nás těšilo. Chvílemi foukal vítr, ale pak se umoudřil a sluníčko nás hřálo. Letos byla účast masek nadmíru uspokojivá, masek bylo kolem dvaceti. Stejně jako každý rok průvod masek obešel všechny domy a pozval občany Jančí na večerní zábavu. Večer jsme se sešli opět v hojném počtu. Letos hudbu zajišťoval pan Švidrnoch z Markvartovic, který první půlku večera hrál na trumpetu a potom už pouštěl reprodukovanou hudbu s barevnými efekty. Všichni jsme se výborně bavili. Po desáté hodině děvčata opět připravila tradiční vaječinu, kterou každý vždycky ocení. O půlnoci se opět konalo tradiční pochování basy.

 

DOBRÁCI ROKU

V letošním roce 2016 vyhlásil Český rozhlas soutěž regionálních stanic pro sbory dobrovolných hasičů. Hlavní cenou byla show za 100 tisíc Kč. V republikovém finále se hrálo již o nemalé finanční částky. Podstatou soutěže bylo se zaregistrovat a čekat, až váš sbor vylosují. Pokud se tak stalo, přijel do daného sboru redaktor daného regionálního rozhlasu a natočil krátký medailonek o činnosti sboru s jejich členy. Poté byl tento medailonek odvysílán v rozhlase a během celého týdne mohli lidé posílat hlasy prostřednictvím sms zpráv. Který sbor obdržel nejvíce sms zpráv, vyhrál první místo. Náš sbor zaregistroval do této soutěže Honza Turovský a už začátkem února jsme byli vylosováni. Reportér Českého rozhlasu Ostrava, pan Artur Kubica, přijel do Jančí v úterý 16.2.2016, aby natočil medailonek o našem sboru. V celkovém vyhodnocení počtu zaslaných hlasů se náš sbor umístil někde kolem 27.místa. Vzhledem k velikosti naší obce je to velmi dobrý výsledek, na který jsme byli pyšní.

 

MAŠKARNÍ PLES

Letos jsme si pro téma maškarního plesu vybrali postavičky ze známého amerického seriálu Mimoni. Maškarní ples se konal v sobotu 5.3.2016. A stejně jako i v předchozích letech jsme se jako pořadatelé oblékli do masek Mimoňů a celý ples jsme vedli v duchu těchto postaviček. Dětí přišlo opět hojný počet a to nejen děti z Jančí, ale začínají se k nám sjíždět i děti a rodiče z okolních vesnic. To nás velmi těší.

Při vstupu dostalo každé dítě muffin nazdobený jako Mimoň, které upekla a nazdobila Ingrid a Nelinka Adamusovy. Z dotace obce, kterou jsme obdrželi na maškarní ples, jsme pořídili sladkosti do balíčků pro každou masku. Balíčky jsme nazdobili obrázkem Mimoně a Ingrid s Nelinkou ještě vyrobily postavičky Mimoňů ze zažehlovacích korálků do každého balíčku. Balíček pak na konci plesu obdržel každý, kdo přišel v masce.

 

MDŽ

První víkend v březnu byl opravdu náročný, protože v sobotu jsme pořádali dětský maškarní ples a v neděli jsme s dětma připravili program pro naše maminky, babičky, tety a všechny ženy z naší obce u příležitosti mezinárodního dne žen.

Stejně jako v předchozích letech jsme s dětma připravili bohatý a velmi vydařený program.

 

 

DEN ZEMĚ

Stejně jako v minulých letech jsme i letos zorganizovali prospěšnou akci u příležitosti dne Země, a to „Recyklujte s hasiči“. Dopoledne probíhal sběr elektrospotřebičů v hasičské zbrojnici. Mladí hasiči dostali za úkol přinést alespoň jeden malý elektrospotřebič. Děti se úkolu zhostili opravdu svědomitě, a tak se letos nasbíral největší počet malých elektrospotřebičů, které se odevzdávají ve velkých vacích. Ale stejně tak se opět sešlo i velké množství velkých elektrospotřebičů, které svezla firma Elektrowin a.s. Odpoledne jsme měli sraz na vesnici. Letos se nás sešlo zatím historicky největší počet, mladí hasiči, dospělí hasiči i lidé, kteří nejsou členy hasičů. Proto jsme se hned na začátku rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina se vydala s koňským povozem směrem po staré cestě z Jančí, aby vyklidili příkopy cesty od Březové směrem k autobusové zastávce a odtud směrem k myslivecké chatě. Druhá skupina se vydala hasičskou avií s vozíkem směrem na Větřkovice, kde končí les a odtud zpět směrem k Janecké myslivecké chatě. Tam měly obě skupiny sraz. Už tady jsme měli vozík i vůz plný odpadků, takže jsme tyto pytle s odpadky vyložili v autobusové zastávce. Jejich svoz zajistila obec Březová. Naše cesta pokračovala od zastávky po staré cestě do Jančí, kde jsme vyčistili příkopy. Naše čištění přírody jsme ukončili stejně jako každý rok u rybníka. Chlapi rozdělali oheň a všichni si mohli opéct špekáček. Všechny děti na závěr obdržely účastnický list a sladkou odměnu.

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Letos jsme opět uspořádali oblíbenou akci pro děti, a to Pálení čarodějnic. Letošní ročník připadnul přesně 30.dubna, což byla sobota. Počasí bylo ukázkové, bylo poměrně teplo a svítilo sluníčko. I letos nás děti a jejich rodiče nezklamali a opět se sešlo velké množství čarodějů a čarodějnic v nádherných kostýmech. Sraz byl opět u lípy, odkud se průvod masek vydal v popředí s velkou čarodějnicí ze slámy směrem na fotbalové hřiště. Když průvod dorazil na hřiště, zapíchli jsme slámovou čarodějnici do připravené vatry a mohly začít soutěže s čarodějnickou tématikou. Pro děti jsme připravili balíčky, které obdržely poté, co absolvovaly všechny připravené stanoviště. Letošním hitem byl bar u čarodějnice, kde se podával například žabí hlen, netopýří krev, hadí žluč nebo odvar z babského ucha a jiné. Všechny tyto lektvary byly pitné a byly vyrobeny z bylinek. Všechny čarodějnice a čarodějové si zatančili společně několik tanců a všichni se výborně bavili. Když se sešeřilo, mohly si děti vyzkoušet stezku odvahy do strašidelného domu.

 

MŠE SV. FLORIÁNA

V neděli 1.5.2016 se v kostele v Březové konala mše za svatého Floriána, patrona všech hasičů. Sraz všech hasičů z okrsku Březová ve stejnokrojích byl v 7:00 hod ráno před hasičskou zbrojnicí v Březové. V 7:15 byl proveden hromadný nástup všech sborů a poté se celý průvod v čele s kapelou vydal do kostela svatého Mikuláše v Březové.

Následovala mše a po jejím skončení se hasiči opět seřadili do průvodu a za doprovodu kapely pochodovali směr ke kulturnímu domu v Březové, kde oslavy pokračovaly pohoštěním pro všechny zúčastněné.

 

JARNÍ KOLO HRY PLAMEN

V polovině května čekalo naše mladé hasiče jarní kolo hry Plamen, které se konalo na Kajlovci. Jarní kolo se skládalo z celkem tří disciplín, a to požární útok, štafeta CTIF a štafeta 4x60m. Starší družstvo se ve vysoké konkurenci umístilo na krásném 5.místě a mladší družstvo na krásném 3.místě.

 

 

 

DARUJ KREV S HASIČI

Letos jsme se již počtvrté zúčastnili akce „Daruj krev s hasiči“, která se vyhlašuje vždy v měsíci květnu. V předchozích letech byl náš sbor vyhodnocen jako sbor s největší účastí svých členů a ne jinak tomu bylo letos. Každý dárce obdržel od SH ČMS pamětní list a naše SDH obdrželo finanční odměnu.

 

VÍTKOVSKÝ SOPTÍK

Hned další víkend po jarním kole hry Plamen v Kajlovci jsme s dětma jeli na další soutěž v požárním útoku, a to soutěž o Vítkovského Soptíka, kterou pořádá SDH Vítkov. Soutěž se konala v sobotu odpoledne na stadionu ve Vítkově. Za naše SDH jsme vyslali obě naše družstva, tj. starší i mladší žáci.

 

 

POOD

V měsíci březnu se naši mladí hasiči přihlásili svými pracemi do soutěže Požární ochrana očima dětí. Výsledky jsou již známy a i letos máme krásná umístění. Celkem šest dětí z SDH Jančí bylo vyhodnoceno na prvních třech místech v kategorii výtvarná část a digitální část, a to takto: v kategorii ZŠ1 získal 1.místo Vít Helísek, v kategorii ZŠ2 získala 1.místo Nela Adamusová a 2.místo Valérie Dubová, v kategorii ZŠ3 získala 1. místo Aneta Dubová, v kategorii ZŠ4 získala 1.místo Kateřina Scholasterová a 2.místo Lucie Haasová. V kategorii digitální technologie se ještě Katka Scholasterová umístila také na 1.místě. Slavnostní předání cen proběhne ve čtvrtek 16.6.2016 ve Slezském muzeu v Opavě. Všem oceněným blahopřejeme.

 

 

HASIČSKÉ SOUTĚŽE

Vzhledem k tomu, že začala sezóna hasičských soutěží, aktivně se těchto akcí účastníme, a to, jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů. Mimo jiné jsme se zúčastnili obvodového kola v požárním útoku v Lesních Albrechticích.

 

VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PLAMÍNKŮ

Hned první víkend v červenci jsme s mladými hasiči strávili víkend pod stany na fotbalovém hřišti v Jančí. Během tohoto víkendu jsme s dětma trénovali nejen hasičský sport, ale podnikali jsme různé jiné aktivity zaměřené na pohyb, zábavu nebo přemýšlení. V pátek večer jsme pro děti uspořádali noční soutěž v hasičském útoku, na kterou za námi přijeli i mladí hasiči z Leskovce. Soutěž se dětem moc líbila, protože se konala večer, což je pro děti velmi netradiční. Tato akce byla pozitivně hodnocena také ze strany dospělých a určitě ji příští rok v rámci víkendového soustředění opět zopakujeme. V sobotu jsme navštívili s dětma dětský den na myslivecké chatě MS Mokřiny Březová. V neděli nás sice překvapilo deštivé počasí, ale i tak to byl moc pěkný víkend. Poděkování patří nejen vedoucím mladých hasičů, ale i ostatním rodičům, kteří jim pomáhali.

 

HASIČSKÁ SOUTĚŽ – TERÉNNÍ VLNA V LUKAVCI

V červenci jsme se ještě zúčastnili tradiční soutěže v Lukavci pod názvem „terénní vlna“, při které se požární útok provádí do strmého kopce. Za naše SDH jsme se této soutěže zúčastnili v kategorii nad 35 let.

 

 

 

 

HASIČSKÁ ZÁBAVA

První srpnovou sobotu jsme stejně jako i v minulých letech uspořádali letní hasičskou zábavu s živou hudbou a výbornou kuchyní. Počasí nám přálo a návštěvnost bylo opět vysoká. Celkově je akce ze strany občanů hodnocena velmi dobře, takže v její tradici budeme pokračovat.

 

SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY

V měsíci srpnu jsem se zúčastnili poháru starosty obce Březová a starosty okrsku Březová, který se letos konal v Leskovci u příležitosti oslav 120.výročí od vzniku jejich SDH. Soutěž letos poprvé probíhala také pro kategorii mladší a starší žáci, ve které se naše družstvo starší žáci umístilo na 1.místě a mladší žáci na 4.místě. V kategorii muži a ženy měla soutěž v požárním útoku netradiční průběh, neboť veškeré nářadí pro požární útok bylo připraveno ve fiktivní zbrojnici. V kategorii ženy jsme se umístili na 1.místě a v kategorii muži se družstvo veteráni „40“ umístilo na pěkném 4.místě. Celkově se této soutěže za naše SDH zúčastnilo celkem 5 družstev.

 

POŽÁRNÍ ÚTOK MLADÝCH HASIČŮ V BRANCE

Na konci prázdnin, resp. první zářijový víkend, jsme v sobotu měli hned dvě akce. Dopoledne jsme s dětma odjeli na soutěž v požárním útoku do Branky. Naše děti se v kategorii starší žáci umístily na 1.místě a získaly tak putovní pohár starosty SDH Branky. Dětem blahopřejeme a budeme držet palce, aby toto umístění obhájily i příští rok.

 

UKONČENÍ PRÁZDNIN

Odpoledne jsme pro děti z Jančí i okolí uspořádali ukončení prázdnin. Letošní ročník probíhal v indiánském duchu. Děti jsme vyzvali, aby přišly v indiánských kostýmech a pomohly nám tak vytvořit obrovskou indiánskou vesnici. Výsledek byl nad naše očekávání. Celkem nás navštívilo 70 dětí a téměř všechny byly převlečené jako indiáni. Co nás velmi potěšilo, že i někteří rodiče se toho zhostili a přišli také v indiánském oblečení. Pro děti byl připraven zábavný program. Každý  obdržel mapku s cestou za pokladem a při plnění úkolů dostal nálepku s písmenky, které jim při splnění všech disciplín odkryly tajné heslo. Kdo znal heslo, mohl si v indiánském týpí u náčelníka kmene vyzvednout sladký poklad. Děti například rýžovaly zlato, vysvobozovaly zajatce uvázaného u kůlu, střílely z luku nebo kuše, překonávaly řeku v kánoi, házely tomahawkem, chytaly ryby v řece, hledali obrázek nebo překonávaly překážkovou dráhu na koni. Kdo měl poklad, mohl si vyrobit totém z papíru. Aby se i rodiče zapojili, připravili jsme pro ně soutěž, při které museli na čas vysvobodit své děti uvázané u kůlu. Cestou museli házet tomahawkem nebo se brodit kajakem řekou. Soutěž byla velmi zábavná a nejrychlejší rodiče i děti byli odměněni. Děti měly možnost se také svézt na koni. Děkuji všem organizátorům této akce, neboť její příprava byla náročná, ale o to víc se celá akce vydařila. Už teď přemýšlíme nad tématem příštího ukončení prázdnin a věříme, že účast bude minimálně tak velká jako letos.

 

ZÁJEZD NA MUZIKÁL DO PRAHY

Na konci září jsme si naplánovali výlet do Prahy na muzikál Mýdlový princ. Cestovali jsme vlakem ze Suchdolu nad Odrou. Cesta ubíhala rychle a výborně jsme se bavili. Muzikál se všem moc líbil a vřele ho doporučujeme každému, kdo ho ještě neviděl.

 

MŠE S POŽEHNÁNÍM KAPLE V JANČÍ

Hned na druhý den v neděli, se v Jančí konala slavnostní mše svatá s požehnáním zrekonstruované kaple Nanebevzetí Panny Marie. Akci pořádala obec Březová, SDH Jančí a Římskokatolická farnost Březová u Vítkova. Mše svatá se konala venku vedle kaple. Počasí bylo úžasné, něco kolem 25 stupňů, a tak není divu, že účast byla hojná. Sešli se nejen občané z Jančí, ale také z okolních vesnic. Celkově přišlo kolem stovky lidí. Na tuto akci byli pozváni také ti, kteří se na rekonstrukci obecní kaple v Jančí podíleli. Ještě před samotnou mší se ujal slova starosta obce Březová, Pavel Schneider, aby poděkoval všem, kteří se o rekonstrukci janecké kaple zasloužili a předal jim malou pozornost. Mši doprovázela dechová kapela Jistebnická 13. Po bohoslužbě bylo v místním kulturním domě připraveno nejen občerstvení, ale především i prohlídka historických fotografií, map a kronik Jančí, kterou připravil Honza Turovský. Kdo měl zájem, mohl si také prohlédnout místní knihovnu. Lidé si mohli nejen prohlédnout tuto výstavu fotografií a kronik, ale také posedět a povykládat si mezi s sebou. K tomu všemu jim hrála již zmiňovaná dechová kapela.

 

72 HODIN

V říjnu se stejně jako loni náš sbor přihlásil do projektu 72 hodin. Letos jsme si jako činnost připravili výsadbu ovocných stromů a výrobu ptačích budek. Během dvou dnů jsme společně s mladými hasiči vysadili celkem 6 ovocných stromů na dvou místech v okolí Jančí. Děti si vyzkoušely samy práci s rýčem a s pomocí dospělých stromy zasadily a obalily kmeny do ochranných obalů proti okusům zvěře. Na každý strom jsme připevnili cedulku s názvem odrůdy stromu, názvu našeho spolku a jménem stromu, které mu vymyslely děti. Druhou částí tohoto projektu byla výroba ptačích budek, která se konala v kulturním domě v Jančí. Děti si za pomocí dospělých mohly samy vyrobit ptačí budku. Za celou akci patří poděkování Honzovi Turovskému, který náš sbor přihlásil a zorganizoval vše potřebné pro výsadbu stromů a výrobu ptačích budek. Do této akce se přihlásíme i příští rok.

 

 

PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN

V sobotu 1. října ráno jsme s mladými hasiči odjeli na podzimní kolo hry Plamen do Hrabství. Počasí bylo neuvěřitelné, protože první říjnový den bylo 24 stupňů!!! Děti soutěžily ve dvou disciplínách, a to štafeta požárních dvojic a branný závod všestrannosti. Za naše SDH se této soutěže zúčastnily dvě družstva, a to:

  • V kategorii starší žáci: Lucka Haasová, Kája Haasová, Barča Haasová, Aneta Dubová, Valča Dubová
  • V kategorii mladší žáci: Markéta Haasová, Eliška Scholasterová, Kryštof Turek, Anička Scholasterová a Beáta Víchová

Děti se obou soutěží zhostily výborně a předvedly to, v čem se během roku opět zdokonalily. Trať byla letos poměrně náročná, ale děti to zvládly na jedničku a doběhly do cíle v pořádku.

 

DLABÁNÍ DÝNÍ

20. října jsme s dětma v kroužku mladých hasičů dlabali dýně. Děti si do dýní vykrojily různé obličeje. V pátek večer jsme se s dětma oblékli do strašidelných kostýmů a procházeli jsme vesnicí ke každému z dětí domů. Děti vždy společně přednesli „dýňovou“ koledu, za kterou jim maminky předali malou sladkost.

 

KARMÁŠOVÁ ZÁBAVA

V polovině listopadu, přesně v sobotu 12.11.2016, se v naší obci konala tradiční Karmášová zábava. Pro letošní rok jsme vyhlásili téma klobouků. Nezávislá porota vybrala nejvtipnější a nejoriginálnější klobouk a cenu poroty získali Hanka a Martin Scholasterovi a Iva Minaříková s Mirkem. Jejich klobouky byly opravdu nejhezčí a nejoriginálnější a především ručně vyrobené.

 

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Před první adventní nedělí jsme rozsvěcovali vánoční strom před kulturním domem v Jančí. Děti v kroužku mladých hasičů vyráběli ozdoby, které se následně rozvěsily na vánoční strom. Na rozsvěcení přišlo poměrně dost lidí i přes nepřízeň počasí. Společně s dětma jsme si zazpívali koledy. Komu byla zima, mohl ochutnat teplý čaj nebo výborný svařák.

 

MIKULÁŠ

Do konce roku nás čeká ještě Mikulášská nadílka, kterou již několik let připravujeme pro děti z Jančí, výlet do aquaparku (v sobotu 10.12.2016) a vánoční besídku s překvapením pro mladé hasiče z Jančí (v neděli 18.12.2016 od 15hod v kulturním domě v Jančí).

 

VÝLET NA BAZÉN

Z dotace obce na letošní rok pro naše SDH jsme pro děti z mladých hasičů uspořádali výlet na bazén do Valašského Meziříčí. Děti, které se tohoto výletu zúčastnily, si užily dvě hodiny v bazénu, na tobogánu, ve výřivce nebo v divoké řece. Dětem se výlet určitě moc líbil a je to pro ně odměna za celoroční činnost a úspěchy, které v letošním roce 2016 dosáhly.

 

UZLOVÉ ZÁVODY V ODRÁCH

V sobotu 17.12.2016 jsme s dětma z mladých hasičů vyrazili na poslední soutěž v tomto roce, a to uzlové závody v Odrách, které pořádal SDH Loučky. Závody se konaly ve sportovní hale vedle základní školy. Děti již na podobné soutěži byly začátkem roku ve Vítkově, a tak věděly, co je čeká. Závody byly rozděleny na závody družstev a následně závody jednotlivců. Na závěr ještě proběhla soutěž vedoucích.

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA PLAMÍNKŮ

Poslední adventní neděli jsme pro děti z mladých hasičů zorganizovali vánoční besídku. Pro děti jsme připravili malé pohoštění, ale hlavně jsme dětem na tuto besídku pozvali známého klauna „Pepína prcka“, který dětem připravil zábavný program. Po hodině a půl tancování a soutěží měl Pepíno pro děti připravenou cukrovou vatu, což mělo velký úspěch. A na závěr celého odpoledne vyráběl Pepíno dětem z balónků různé tvary, které si děti přály. Odpoledne se moc vydařilo a bylo to takovou malou odměnou za jejich celoroční práci v kroužku mladých hasičů.

 

VVH

V sobotu 6. ledna v 17:00hod byla zahájena v budově kulturního domu v Jančí výroční valná hromada našeho sboru.

 

 

 

Gabriela Haasová

    kronikářka

 

 

Spolky & sdružení

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Potí-li se Domicila, bude Marek chodit v kožiše.

Svátek

Svátek má Alexandra

Zítra má svátek Evženie

Povodňový plán obce

http://www.edpp.cz/dpp/brezova

Rozpis zápasů

Partneři

Logo Moravskoslezský kraj

logo

logo

logo

Třídíme, má to smysl.

třídíme!!!

Jak třídit

jak třídit

Veřejné zakázky

logo profil zadavatele - vhodné uveřejnění

Portál VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:44
DNES:186
TÝDEN:3243
CELKEM:1391093

Informace, které by
vás mohly zajímat…

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 1 2 3
4 5

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Novinky e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Vzdělávací portál

logo záchranný kruh

Obec Březová doporučuje preventivně vzdělávací portál Záchranný kruh

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

ČEZ odstávka

 

MěstysBřezová