Menu
Městys Březová
MěstysBřezová

Vítejte na oficiálních stránkách Městyse Březová

Adresa: Březová č.p. 106
747 44 Březová

Městys Březová

Zpráva o činnosti za rok 2017

VVH

Začali jsme hned zkraje ledna, kdy se dne 6.1.2017 konala VVH za rok 2016. Shrnuli jsme celý loňský rok a podělili se se všemi členy o naše úspěchy a celkovou činnosti sboru v roce 2016.

 

HASIČSKÝ PLES VE VĚTŘKOVICÍCH

V polovině ledna někteří členové sboru zavítali k našim sousedům do Větřkovic, na již  tradiční hasičský ples, který navštěvujeme v hasičských uniformách. Zábava byla jako každý rok výborná, takže se těšíme na další sezónu.

 

UZLOVÉ ZÁVODY

Na konci ledna jsme s mladými hasiči vyrazili do Vítkova na uzlové závody. V kategorii starší žáci v družstvech naše děvčata vybojovala krásné 2.místo a v jednotlivcích se Barča Haasová umístila na 3.místě. V kategorii mladší žáci v družstvech získali naše děti hezké 4.místo.

 

MASOPUST

Na konci února jsme jako každý rok pořádali Masopustní průvod s voděním medvěda. Počasí letos vyšlo, a tak nikomu nebyla zima. Průvodu vesnicí se zúčastnilo celkem 26 masek a večerní zábava s pochováním basy se také velmi vydařila. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.

 

MAŠKARNÍ PLES A MDŽ

V březnu nás čekali hned dvě kulturní akce, a to maškarní ples pro děti a přátelské posezení žen u příležitosti mezinárodního dne žen. Letošní maškarní ples se nesl v duchu námořníků a pirátů a děti si užili soutěže a zábavu s touto tématikou. Na konci jejich soutěžení na ně čekal poklad ukrytý v pirátské truhlici. V neděli jsme sál místního kulturního domu vyzdobili květinami, abychom stejně jako loni uvítali všechny ženy, které se přišly podívat na vystoupení dětí z Jančí. Program, který jsme s dětma nacvičili, byl bohatý a podle ohlasů, se velmi líbil.

 

OKRESNÍ SETKÁNÍ STAROSTŮ SDH

V sobotu, 25.března, se zástupce našeho starosty SDH, zúčastnil okresního setkání starostů sborů dobrovolných hasičů v Opavě, kde byl náš sbor vyhodnocen na 2.místě za účast na loňské akci Daruj krev s hasiči. Dárci krve obdrželi pamětní list za účast a dárkový koš. Této krajské akce se určitě zúčastníme i letos.

 

POOD

Výsledky soutěže Požární ochrana očima dětí: 1.místo Viktor Haas v kategorii MŠ1 (3-4let), 3.místo Adélka Turková v kategorii MŠ2 (5-6let), 1.místo Vít Helísek v kategorii ZŠ1 (1.-2.třída), 2.místo Karolína Haasová a 3.místo Aneta Dubová v kategorii ZŠ3 (6.-7.třída). Všem dětem moc blahopřejeme a ceny si děti vyzvednou na oficiálním vyhlášení výsledků letošního kola POOD v Hrabyni.

 

DEN ZEMĚ

V dubnu jsme měli v plánu zorganizovat Den Země. Vzhledem k velmi nevlídnému a chladném počasí (určitě si všichni vzpomenete na sněhovou kalamitu na konci dubna), jsme museli tuto akci přesunout na jiný termín. A který jiný by byl nejvhodnější, než svátek práce 1.května? Počasí přálo, takže jsme společně s dětma vyčistili příkopy kolem Jančí, cestu od Větřkovic od lesa až k autobusové zastávce na křižovatce Jančí. I letos toho bylo poměrně dost a děkujeme obci Březová, že zajistila odvoz nasbíraných odpadků, které jsme se již při sbírání snažili maximálně roztřídit.

 

Bohužel nepříznivé počasí mělo také za následek, že další plánovaná akce jarní kolo hry Plamen, které se mělo konat v Leskovci, musela být zrušena.

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Na konci dubna jsme měli také naplánovanou akci Pálení čarodějnic, kterou jsme také přesunuli na další neděli 7.května doufajíc, že bude hezky. Bohužel se tak nestalo a sníh vystřídal déšť. My jsme se ovšem na tuto variantu připravili a celou akci jsme již dopředu přesunuli do kulturního domu v Jančí. Děti si to i tak užily, přišlo kolem 30 dětí v maskách čarodějnic a čarodějů. Pro dospělé jsme měli připravené opečené sele, takže kdo přišel, mohl ochutnat dobrou pečínku. A byla opravdu výborná. V podvečer, když déšť ustal, jsme s dětma šli na fotbalové hřiště, kde byla připravena vatra a společně jsme upálili slaměnou čarodějnici.

 

MŠE SV. FLORIÁNA

Tentýž den ráno jsme se ještě zúčastnili slavnostní mše sv.Floriána v Březové.

 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ

13.května se družstvo mužů z našeho sboru zúčastnilo okrskové soutěže v Čermné ve Slezsku, kde získali 3. místo.

 

VÍTKOVSKÝ SOPTÍK

V sobotu 27.května jsme s dětma vyrazili na čtvrtý ročník požárního útoku o Vítkovského Soptíka. V kategorii mladší žáci děti získaly 3.místo a v kategorii starší žáci získaly 1.místo. A abychom udrželi tradici, jeli jsme se s našim úspěchem pochlubit naší tetě Janě Scholasterové, která zrovna v ten den slavila své narozeniny. Myslím, že měla velkou radost.

 

MEMORIÁL JANA DRAŠÁKA V KAJLOVCI

První červnovou sobotu jsme jeli do Kajlovce na již čtvrtý ročník memoriálu Jana Drašáka v požárním útoku mladých hasičů a běhu přes překážky jednotlivců. I na této soutěži jsme slavili úspěch, kdy mladší žáci se umístili na 1.místě a starší žáci na krásném 2.místě. V soutěži jednotlivců se v kategorii starší umístil Petr Murin na 1.místě.

 

POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V JANČÍ

V sobotu 10.června se měla konat pohárová soutěž mladých hasičů v požárním útoku v Jančí, která měla být současně ukončením ligy čtyř okrsků za sezónu 2016-2017. Bohužel od osmi rána silně pršelo, takže v deset hodin dopoledne jsme tuto soutěž museli odvolat. Ale protože jsme jí nechtěli zrušit, dohodli jsme se se všemi, že ji přesuneme na neděli 11.6. ráno. A vyplatilo se! Sluníčko svítilo od brzkého rána a všechna družstva včetně organizátorů a hostů dorazila na čas. Soutěž proběhla bez jakýchkoliv problémů a děti si mohly zasoutěžit na suchém hřišti. Mladší žáci Jančí se umístili na této soutěži na 1.místě. Celkově se naše děti v lize čtyř okrsků umístily na 1.místě v kategorii starší žáci a na 2.místě v kategorii mladší žáci. Ceny, které jsme mohli dětem předat jsme získali díky dotacím od sponzorů, kterým jsme poděkovali při slavnostním vyhlašování výsledků. Děkuji všem, kteří se na organizaci této soutěže v Jančí podíleli.

 

 

 

 

NOČNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ V MILOSTOVICÍCH

poslední den školního roku jsme s dětma vyrazili do Milostovic na noční soutěž. Ve velké konkurenci družstev se družstvo mladších dětí umístilo na krásném 2.místě a starší žáci obsadili 7.místo mezi 15-ti družstvy. Soutěž to byla náročná především pro děti, a tak někteří si čas do vyhlášení výsledků zkrátili malým spánkem v hasičské ávii. Pořadatelé připravili na závěr hezký ohňostroj, takže děti odjížděly domů plné zážitků.

 

SOUSTŘEDĚNÍ PLAMÍNKŮ

Od pátku 23.6. do neděle 25.6. se konalo soustředění mladých hasičů našeho SDH na hřišti v Jančí.

 

OSLAVY 110 VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH VĚTŘKOVICE

V neděli, 2.července, se dva zástupci našeho SDH zúčastnili oslav 110.výročí založení SDH Větřkovice, které bylo zahájeno slavnostní mší v kostele ve Větřkovicích. Následně se všichni hasiči a hosté odebrali do místního kulturního domu, kde se konala valná hromada sboru. Odpoledne se průvod uniformovaných hasičů v čele s dechovým orchestrem z Vítkova přesunul na fotbalové hřiště, kde pokračoval bohatý program s hasičskou tématikou.

 

HASIČSKÁ ZÁBAVA

První srpnovou sobotu jsme pořádali již tradiční srpnovou hasičskou zábavu. I letos nám počasí velmi přálo, takže sobotní srpnová noc byla teplá. To svědčilo i o počtu lidí, kterých se sešlo necelé dvě stovky. Letos nám k tanci a poslechu hrála kapela SÁGA z Kopřivnice. Podle reakcí vás, kteří jste přišli, můžeme říct, že se akce vydařila a velký úspěch mělo občerstvení v podobě játry na cibulce a bramboráčků. Děkuji všem, kteří pomáhali s organizací této akce.

 

SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE

V sobotu 19.srpna jsme se zúčastnili soutěže o pohár starosty obce Březová a starosty okrsku, která se letos konala v Lesních Albrechticích. Počasí bohužel v tento den nebylo dvakrát příznivé a začátek soutěže musel být kvůli dešti posunut. Ale nakonec se podařilo soutěž zahájit a pak už i mírný déšť nikomu nevadil. Na této soutěži jsme za naše SDH vyslali celkem 5 družstev, a to mladší žáky, starší žáky, ženy a dvě družstva mužů. Organizátoři letos vymysleli velmi vtipné a nápadité druhé kolo pro dospělé, které pobavilo hlavně publikum. Ze soutěže jsme si odvezli několik pohárů, a to za 1.místo v kategorii mladší žáci, 2.místo v kategorii starší žáci, 1.místo v kategorii ženy a protože jsme již potřetí získali 1.místo, zůstává nám i putovní pohár. V kategorii muži jsme se umístili na třetím a šestém místě. 

 

UKONČENÍ PRÁZDNIN

Na konci prázdnin, vlastně už první zářijovou sobotu, jsme uspořádali také tradiční akci Ukončení prázdnin, letos na téma Piráti a námořníci. Bohužel nám počasí nepřálo, bylo zataženo a poměrně chladno, ale i přesto jsme se rozhodli akci nezrušit a doufali jsme, že se najdou děti a rodiče, kteří se takového počasí neleknou a příjdou si zasoutěžit. Letos jsme měli pro děti připraveno celkem 11 stanovišť. Kdo měl splněno, mohl přijít na ostrov pokladů, kde už na děti čekal pirát s truhlicí s pokladem. Na památku si každý ještě odnesl pirátskou medaili. Celkem na tuto akci dorazilo 59 dětí, což nás velice potěšilo a slibujeme, že se můžete těšit i na příští rok, a to „Po stopách Yettiho“.

 

 

 

 

PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN

První soutěž proběhla v Leskovci, kde děti soutěžily v požárním útoku a štafetě požárních dvojic. Obě naše družstva, mladší i starší, se umístila na 3.místě. Na konci října jsme se zúčastnili druhé soutěže hry Plamen, a to branného závodu v Budišově nad Budišovkou. Počasí už bylo opravdu podzimní, ale nepršelo, a to bylo hlavní. Děti musely v rámci branného závodu zvládnout několik disciplín, a to střelbu ze vzduchovky, určování topografických značek a práci s buzolou a mapou, určování hasičských značek a hasičských přístrojů, vázání uzlů, zdravovědu a zdolání překážky na laně. Soutěžilo se v pětičlenných družstvech. Děti se se závodem popraly dobře a i přes nějaký ten trestný bodík se umístily na hezkých místech. V kategorii mladší se děti z našeho SDH umístily na 3.místě a na 2.místě se umístily děti z SDH Leskovce. Kategorii starších vyhrály děti z SDH Březová, naše družstvo skončilo na 4.místě z celkového počtu 10ti družstev. Všem dětem moc blahopřejeme i našim kamarádům z SDH Březová a Leskovce!

 

BRANNÝ ZÁVOD

Druhou částí podzimního kola hry Plamen byl branný závod, který se letos konal v Budišově nad Budišovkou. Protože to byl konec října, měli jsme obavy ohledně počasí, ale nakonec to vyšlo, bylo chladněji, ale hlavně nepršelo. Děti závod zvládly velmi dobře, a i když nasbíraly nějaké ty trestné body, tak si závod užily. Celkově, jsme se umístili na 3.místě v kategorii mladší ze 7 družstev a na 4.místě v kategorii starší z 10ti družstev.

 

72 HODIN

I letos jsme se s našim sborem přihlásili do celorepublikové akce 72 hodin. Letos jsme sázeli ovocné stromy na staré cestě z Jančí, celkem jsme vysázeli 4 jabloně, 3 třešně a 3 hrušně. Počasí nám vyšlo nádherné, svítilo sluníčko, takže jsme si tuto akci hezky užili.

 

DLABÁNÍ DÝNÍ

Na konci října jsme pro děti připravili jejich oblíbenou akci „Dlabání dýní“. Letos jsme kvůli chladnému a mokrému počasí zůstali v kulturním domě, kde si děti vydlabaly svoji dýni a potom jsme měli haloweenskou párty v kostýmech.

 

KARMÁŠOVÁ ZÁBAVA

V sobotu 11.listopadu jsme uspořádali karmášovou zábavu, letos v hippies stylu. Kostýmy byly letos obzvlášť vydařené a barevné. A protože se zábava konala 11.listopadu na Martina, přijel i Martin na bílém koni přímo do sálu! Zábava se vydařila a kdo chtěl, ten se určitě pobavil.

 

 

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V pátek, 1.prosince, jsme před kulturním domem rozsvítili vánoční strom a uspořádali první vánoční jarmark. Účast byla veliká, sešla se skoro celá vesnice. Počasí nám přálo, krásně nasněžilo a nefoukal žádný vítr. Nálada byla výborná a jarmark měl také velký úspěch! Tak zase příští rok se těšíme na společné setkání u svařáku.

 

MIKULÁŠ

V úterý, 5.prosince, zavítal do domovů dětí v Jančí Mikuláš s čerty a anděly, aby je obdaroval balíčkem sladkostí a ovoce. A protože všechny děti jsou moc šikovné, každý dostal od Mikuláše balíček. 

 

 

VÝLET DO NOVÉHO JIČÍNA

Z dotace obce na letošní rok pro naše SDH a částky 1150Kč z mikulášské nadílky jsme pro děti z mladých hasičů letos uspořádali výlet do Nového Jičína. Vyrazili jsme v sobotu ráno auty do Fulneku na vlak „motorák“, který nás odvezl do Suchdolu nad Odrou. Odtud jsme pokračovali dalším vlakem „motorákem“ do Nového Jičína. Na 10 hodin dopoledne jsme měli objednanou „laser game“ vedle vlakového nádraží. Dětem se tato hra velmi líbila, a když skončila, ještě dlouhou chvíli mezi sebou probíraly své emoce a zážitky. Potom jsme přešli přes náměstí v Novém Jičíně a navštívili jsme muzeum klobouků, které je přímo na náměstí. Děti si mohly vyzkoušet jakýkoliv klobouk nebo čepici z asi 300 vystavených kusů. Dále si mohly projít jednotlivé panely s filmovou ukázkou, jak se vyrábí základní tvary klobouků. Kdo chtěl, mohl se dívat na pohádky o králicích z klobouků nebo se vyřádit na skluzavce s kuličkami. Všechny děti si na závěr ozdobily malý klobouček pomocí různých ozdob z korálků, peříček a jiných doplňků. Cestou zpět na vlak jsme ještě prošli stánky vánočního jarmarku na náměstí a pak jsme už směřovali zpět na vlak do Suchdolu a potom do Fulneku.

 

UZLOVÉ ZÁVODY V ODRÁCH

V sobotu 16.12.2017 jsme s dětma z mladých hasičů vyrazili na poslední soutěž v tomto roce, a to uzlové závody v Odrách, které pořádal SDH Loučky. Vzhledem k tomu, že ve stejném dni se v Jančí konal vánoční turnaj dětí ve stolním tenise, vyrazili jsme na uzlovací závody pouze v omezeném počtu, a to pouze družstvo starších děvčat a jedna dívka v kategorii mladších.

 

VVH

Ve čtvrtek 28. prosince v 17:00hod byla zahájena v budově kulturního domu v Jančí výroční valná hromada našeho sboru.

 

 

 

 

 

 

Spolky & sdružení

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Svatý Ivan bývá plačtivý pán.

Svátek

Svátek má Ivan

Zítra má svátek Adriana

Povodňový plán obce

http://www.edpp.cz/dpp/brezova

Rozpis zápasů

Partneři

Logo Moravskoslezský kraj

logo

logo

logo

Třídíme, má to smysl.

třídíme!!!

Jak třídit

jak třídit

Veřejné zakázky

logo profil zadavatele - vhodné uveřejnění

Portál VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:80
TÝDEN:633
CELKEM:1425400

Informace, které by
vás mohly zajímat…

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Novinky e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Vzdělávací portál

logo záchranný kruh

Obec Březová doporučuje preventivně vzdělávací portál Záchranný kruh

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

ČEZ odstávka

 

MěstysBřezová