Menu
Městys Březová
MěstysBřezová

Vítejte na oficiálních stránkách Městyse Březová

Adresa: Březová č.p. 106
747 44 Březová

Městys Březová

Zpráva o činnosti za rok 2018

VVH

Letošní výroční valnou hromadu jsme uspořádali ještě ve starém roce 2017. Účast členů byla hojná, včetně všech mladých hasičů. Starosta zahájil schůzi a přivítal všechny hosty, a to starostu okrsku Březová pana Ferdinanda Scholastera, starostu obce Březová pana Pavla Schneidera a profesionálního hasiče ze Slovenska, pana Marka Chovance, který je naším velkým kamarádem a pravidelným účastníkem naších akcí. Na valné hromadě jsme vyhodnotili rok 2017, co se událo, co jsme udělali dobře nebo co nás v rámci našeho sboru trápí. Také jsme se dohodli na plánu činností v novém roce 2018, ve kterém nás letos čeká spoustu práce, protože v letošním roce náš sbor slaví 130 let od svého založení v roce 1888. V souvislosti s tímto významným milníkem jsme se v našem sboru dohodli, že si necháme vyšít prapor pro náš sbor, který jsme zatím neměli. Na výroční valné hromadě byl tento návrh schválen, včetně toho, co bude na praporu vyšito. Prapor bychom chtěli nechat vysvětit na mši sv. Floriána v letošním roce.

 

HASIČSKÝ PLES

Začátkem ledna jsme opět vyrazili na hasičský ples k našim sousedům do Větřkovic. I letos jsem se v hojném počtu plesu zúčastnili v hasičských uniformách.

 

UZLOVÉ ZÁVODY

Na konci ledna jsme s mladými hasiči vyrazili do Vítkova na uzlové závody. V kategorii starší žáci v družstvech naše děvčata vybojovala 4.místo, v  kategorii mladší žáci v družstvech získaly naše děti hezké 5.místo. V jednotlivcích se z našeho SDH v kategorii mladších nejlépe umístila Markéta Haasová, která skončila na 4.místě ze 49 dětí a v kategorii starších Aneta Dubová, která obsadila 6.místo z celkového počtu 37 dětí.

 

MASOPUST

10. února proběhl tradiční Masopustní průvod s voděním medvěda. Průvodu vesnicí se zúčastnilo kolem 20ti masek a hudební doprovod nám dělala kapela pana Kubiceho z Oder, který k nám jezdí do Jančí již spoustu let a my věříme, že ještě mnoho let nás budou na masopustním průvodu doprovázet. Večerní zábava s pochováním basy měla hojnou účast, takže sál byl zcela zaplněn. Děkujeme všem, kteří přispěli svými dary do tomboly, která i letos byla velmi bohatá.  

 

BESEDA S PILOTEM GRIPENU

Na konci února se nám podařilo zorganizovat velmi zajímavou besedu s pilotem gripenu, majorem Pavlem Pavlíkem, který je rodák z Vítkova. Pan Pavlík si udělal čas a přijel za námi do Jančí, aby všem zájemcům povykládal o tom, jak se dostal k pilotování nadzvukových letadel a jaké to je, být pilotem gripenu. Beseda to byla velmi zajímavá nejen pro děti, ale i dospělé a dotazů na pana majora bylo hodně. Děkuji tímto Evě Scholasterové, která besedu s panem Pavlíkem zorganizovala a domluvila.

 

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI A MDŽ

V březnu proběhli hned dvě akce, a to maškarní ples pro děti a přátelské posezení žen u příležitosti svátku žen (8.března MDŽ). Maškarní ples letos navštívili trpaslíci se Sněhurkou. Děti soutěžily, tancovaly, ale nejvíc se těšily na kolo štěstí, kde je čekaly hezké odměny. Na konci plesu děti obdržely od trpaslíků a Sněhurky balíček sladkostí za to, že splnily všechny disciplíny. V neděli odpoledne se kulturní sál zaplnil ženami, které přijaly pozvání dětí na toto odpoledne. S dětma jsme i letos připravili bohatý kulturní program, který trval téměř dvě hodiny. Podle reakcí, které jsme získali, to bylo opět příjemné a zábavné odpoledne. V programu vystoupili nejen děti, ale také dospělí, což celý program velmi obohatilo. Děkuji všem, kteří do toho s námi šli, protože není vždy jednoduché vystoupit před plným sálem lidí. Dětem se jejich vystoupení také moc povedla, za což sklidily velký potlesk. Celkově se jedná o velmi hezkou akci, kterou se budeme snažit organizovat i v dalších letech.

 

DEN ZEMĚ

Stejně jako v předchozích letech jsme opět v polovině dubna vyrazili do okolí naší vesnice, abychom opět vyčistili příkopy kolem cest. Letos jsme vyčistili obě cesty, které vedou z Jančí, dále potom cestu od lesa z Větřkovic kolem myslivecké chaty a autobusové zastávky až na hlavní cestu směr Gručovice. Nezapomněli jsme ani na zkratku z Březové do Jančí, kterou jsme také uklidili. Letos jsem se rozdělili na více skupin, takže jsme úklid celé této oblasti stihli rychleji než jiné roky, a tak jsem se rozhodli, že přejedeme autem směr Vrchy a vyčistili jsme lesní cestu vedoucí od hlavní cesty až k rybníku v Jančí. Tam jsme náš úklid završili opékáním špekáčků. I letos jsme posbírali velké množství odpadků, které nám pomohla odvézt obec Březová. Dopoledne téhož dne probíhal sběr vyřazeného a nepoužitého elektroodpadu, který sbíráme v rámci akce Recyklujte s hasiči.

 

 

ŠTAFETOVÉ ZÁVODY MLADÝCH HASIČŮ

Na konci dubna jsme s mladými hasiči vyrazili do Leskovce, kde SDH Leskovec pořádal hru Plamen ve štafetových závodech. Naši mladí hasiči se umístili na krásném 2.místě v kategorii mladší i starší.

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Téhož dne odpoledne jsme stihli uspořádat akci pálení čarodějnic. Počasí nám přálo, takže se nás opět sešlo poměrně dost a jsme rádi, že každý rok nás děti nezklamou a příjdou v kostýmech čarodějnic i čarodějů, i když už nejsou nejmenší. Letos se nás sešlo téměř 40 čarodějů a čarodějnic v kostýmech. Děti opět plnili čarodějnické disciplíny, za které si poté mohly vyzvednout balíček sladkostí v čarodějnickém baru. Tam si také mohly dát nápoj třeba z hadích ocásků nebo žabího hlenu, případně se zakousnout do krvavého prstu. Všem se akce líbila a před západem slunce jsme upálili nejstarší čarodějnici.

 

MŠE SV.FLORIÁNA

Začátkem května se členové našeho sboru zúčastnili tradiční mše svatého Floriána v místním kostele v Březové. Za zvuku hudby dechové kapely se průvod uniformovaných hasičů přesunul od kulturního domu do kostela, kde proběhla mše. Letošní mše sv.Floriána byla pro náš sbor velmi významná, protože u příležitosti oslav 130 let SDH Jančí, si náš sbor nechal vyšít vlastní prapor, který byl při této mši slavnostně vysvěcen. Jedná se o historickou chvíli pro náš sbor, které si velmi vážíme.

 

VÍTKOVSKÝ SOPTÍK

Na konci května jsme s mladými hasiči zamířili do Vítkova na soutěž v požárním útoku o Vítkovského Soptíka. Tato soutěž se našim dětem velmi vydařila a v obou kategoriích jsme vyhráli první místo. Děti vyhráli krásné poháry, medaile a také moc hezké ceny.

 

VÝLET NA KRUŽBERSKOU PŘEHRADU

První víkend v červnu jsem pro mladé hasiče a jejich rodiče zorganizovali výlet na Kružberskou přehradu, kde jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku uvnitř přehrady. Po exkurzi s panem hrázným jsme se vydali pěšky do Kružberku, kde na nás  čekal přistavený autobus. Následně jsme přejeli do Jánských lázně, kde jsme měli domluvenou prohlídku hasičské školy. Pan Petr Vícha, který je mimo jiné členem našeho SDH a současně pracuje v této hasičské škole, dětem pověděl něco o tom, k čemu hasičská škola slouží. Poté si děti mohly vyzkoušet lezeckou stěnu nebo projít tandem, který slouží k simulaci vyprošťování osob z hořícího domu. Dětem se tato návštěva moc líbila. Poslední zastávkou našeho výletu bylo Imaginárium v Mokřinkách, na Bílé holubici. Celý výlet se vydařil a i přes krátký déšť, který nás zastihnul, byli všichni spokojeni.

 

POOD

V červnu se konalo vyhlašování výsledků soutěže Požární ochrana očima dětí, které se pravidelně zúčastňují i děti našeho SDH, a to již čtvrtým rokem. V letošním ročníku byly vyhodnoceny tři dívky našeho sboru, a to Adélka Turková, získala 3.místo v kategorii ZŠ1, Valča Dubová získala 1.místo v kategorii ZŠ 3 a Kája Haasová 2.místo v téže kategorii. Slavnostní vyhlášení oceněných se konalo v Háji ve Slezsku za účasti členů OSH Opava v čele s jeho starostou, kteří dětem předali krásné ceny.

 

OSLAVY 130 LET OD ZALOŽENÍ SBORU

V sobotu 16.června nadešel den D, kdy se konaly oslavy 130 let od založení našeho sboru. Od začátku června již vrcholili přípravy na tento den naplno. Bylo nutné zajistit a připravit vše, jak v kulturním domě, kde se konala slavnostní schůze, tak na hřišti, kde oslavy pokračovaly zábavným odpolednem. Schůze se zúčastnilo na 90 hasičů včetně pozvaných hostů. Během schůze byly předány ocenění a byly proneseny krásné proslovy od okolních SDH a spolků, kteří přijali naše pozvání. Všem těmto hostům moc děkujeme za jejich krásná slova. Po slavnostní schůzi proběhl oběd a ve 14hod se průvod hasičů za doprovody dechové kapely a mažoretek přesunul na hřiště v Jančí. Tady oslavy pokračovaly zábavným odpolednem, na kterém bylo možné shlédnout vystoupení mažoretek z Vítkova, kynologického klubu z Vítkova, country taneční skupiny z Větřkovic nebo požární útok mladých hasičů. Děti si mohly zadovádět na skákacím hradu, nechat si namalovat na obličej ornament nebo si vyzkoušet překážkovou dráhu. Dále si každý, kdo přišel, mohl prohlédnout spousty fotografií z dávné minulosti nebo i ze současnosti, na kterých bylo možné vidět, jak se náš sbor během těch 130 let vyvíjel až do dnešních dnů. Na oslavy dorazila také hasičská technika z Vítkova a Ostravy a také hasiči z Budišova nad Budišovkou, kteří přivezli sbírku dobových uniforem a hasičských přileb. K poslechu nám hrála dechová kapela z Hradce nad Moravicí, kterou v podvečer vystřídala hudební kapela The basecell z Větřkovic. Oslavy trvaly až do půlnoci. Počasí nám v sobotu přálo, takže účast veřejnosti byla opravdu velká. Doufáme, že všem, kteří přišli s námi naše výročí oslavit, se tato akce líbila a odcházeli s příjemnou náladou. Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat všem hasičům i ostatním občanům z Jančí, kteří se jakkoliv na přípravách a organizaci oslav podíleli. Je vidět, že nás tato práce baví, a že jsme dobrý tým!

 

HASIČSKÁ ZÁBAVA

Prázdniny skončily, podzim se překulil a máme tady vánoční čas. Během léta jsme si trošičku odpočinuli od hasičských akcí, hlavně po náročných oslavách 130.let od založení našeho sboru. Nicméně v srpnu nás již čekaly tři další akce. V sobotu 11.8.2018 se konala hasičská zábava na fotbalovém hřišti v Jančí. Letos nám hrála kapela Desperado a účast byla opět vysoká. I letos všem moc chutnalo naše občerstvení, takže akce se vydařila a ani nikoho neodradila krátká, ale silná dešťová přeháňka.

 

HASIČSKÁ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY

V druhé polovině srpna se u nás v Jančí konala hasičská soutěž o pohár starosty obce Březová a okrsku Březová, které se zúčastnily místní sbory okrsku Březová včetně mladých hasičů. Pro dospělé byl připraven netradiční útok s překážkami, děti absolvovaly standardní požární útok. Počasí nám přálo, takže to pro všechny bylo příjemně strávené odpoledne. Na konci proběhlo vyhodnocení a předání krásných pohárů, které věnovala obec Březová. Děti si odvezly i krásné ceny, které jsme pořídili z dotace z MAS (místní akční skupina Opavsko).

 

UKONČENÍ PRÁZDNIN PRO DĚTI

No, a na konci prázdnin, poslední prázdninový víkend, jsme již tradičně uspořádali ukončení prázdnin pro děti. Letos na téma „Po stopách Yettiho.“ Děti plnili různé úkoly spojené se zimní tématikou na celkem 15ti stanovištích. Na každém stanovišti stál sněhulák, který dohlížel na správné splnění úkolu. Na konci, když měly děti splněné všechny úkoly, si mohly dojít pro balíček sladkostí k Eskymákům do iglú. Celkem si přišlo zasoutěžit přes 60 dětí, takže je vidět, že děti takové akce pořád baví. Při organizaci těchto akcí nám v poslední době velmi výrazně pomáhají starší děti z hasičů, za což jim moc děkujeme a jsme rádi, že se těchto úkolů nebojí zhostit a rádi jdou s námi do toho. Děkujeme obci Březová za finanční dotaci, za kterou jsme mohli dětem nakoupit balíčky sladkostí.

 

PODZIMNÍ KOLO HRY PLAMEN

V září jsme se s mladými hasiči zúčastnili podzimního kola hry Plamen, které se tentokrát konalo v Březové u fotbalového hřiště. Děti soutěžily ve dvou disciplínách, a to štafeta požárních dvojic, kde soutěží pětičlenná družstva, a dále v požárním útoku. Počasí bylo mírně chladné a větrné, ale pořadatelé připravili teplý čaj a výborné občerstvení, takže komu byla zima, mohl se zahřát, pokud zrovna nesoutěžil. Na konci proběhlo vyhodnocení a předání cen z rukou starosty obce Březová, pana Pavla Schneidera.

 

JUNI UNIVERZITA

Hned v neděli po této soutěži se některé děti z našeho sboru a sboru z Leskovce, zúčastnili slavnostního ukončení Juni univerzity, které se konalo ve slavnostní aule Báňské univerzity v Ostravě. Jednalo se o ukončení půlročního kursu pro mladé hasiče, kteří v celkem 3 víkendech a 1 týdne o prázdninách, strávili ve školícím středisku v Jánských koupelích a učili se vše, co se hasičského sportu a povolání týká a nejen to. Z našeho sboru se Juni univerzity zúčastnily a úspěšně ji absolvovaly děvčata Aneta a Valérie Dubová, Barbora a Karolína Haasová. Z SDH Leskovec se Juni univerzity zúčastnil Vít Slípek. Všem pěti moc blahopřejeme a věříme, že v nich zůstaly nejen hezké vzpomínky na čas strávený s novými kamarády, ale že si z tohoto kursu vezmou také něco prospěšného do svého budoucího života.

 

72 HODIN

V říjnu jsme již tradičně uspořádali akci „72 hodin“, na kterou jsme si zakoupili krásná trička s logem této akce. Letos jsme zasadili čtyři ovocné stromy u cesty z Jančí, dále jsme ošetřili již zasazené stromy z předchozích let a také jsme s dětma posbírali odpadky na cestě z Jančí směrem k autobusové zastávce.

 

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ

V pátek 26.10.2018 proběhlo námětové cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů okrsku Březová, které se letos konalo v Jančí.

 

KARMÁŠOVÁ ZÁBAVA

V sobotu 10.listopadu proběhla Karmášová zábava v kulturním domě v Jančí. K tanci a poslechu nám zahrál Martin Janeček. Letošní téma jsme měli ve stylu puntíků a proužků!

 

 

 

MIKULÁŠ

Ve středu 5.12.2018 se naší vesnicí procházela Mikulášská družina. Měla opravdu na pilno, protože musela předat 45 balíčků dětem v Jančí. Ale protože děti byly celý rok moc hodné, měly jen malinkaté škraloupky, tak si čerti nikoho neodnesli.

 

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V pátek 7.12.2018 proběhlo již tradiční rozsvěcování vánočního stromu s vánočním jarmarkem. Jarmark se i letos velmi vydařil, výrobků, které vyráběly některé maminky, bylo opravdu spoustu. Děkujeme všem, kteří jakkoliv na tento jarmark přispěli, ať už výrobkem nebo upečením něčeho dobrého. Účast byla opět velmi vysoká a svařák byl výborný.

 

Gabriela Haasová

  kronikářka

 

Spolky & sdružení

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Svátek

Svátek má Adolf

Zítra má svátek Milan

Povodňový plán obce

http://www.edpp.cz/dpp/brezova

Rozpis zápasů

Partneři

Logo Moravskoslezský kraj

logo

logo

logo

Třídíme, má to smysl.

třídíme!!!

Jak třídit

jak třídit

Veřejné zakázky

logo profil zadavatele - vhodné uveřejnění

Portál VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:68
TÝDEN:68
CELKEM:1422235

Informace, které by
vás mohly zajímat…

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Novinky e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Vzdělávací portál

logo záchranný kruh

Obec Březová doporučuje preventivně vzdělávací portál Záchranný kruh

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

ČEZ odstávka

 

MěstysBřezová