Menu
Městys Březová
MěstysBřezová

Vítejte na oficiálních stránkách Městyse Březové

Adresa: Březová č.p. 106
747 44 Březová

Městys Březová

Kulturní a sportovní akce

Fotografie z činnosti SDH Jančí jsou zde:

Sbor dobrovolných hasičů v Jančí se přihlásil v roce 2015 do soutěže Dobráci roku. Dne 16. 2. 2016 proběhlo v Jančí natáčení rozhlasové reportáže Českého rozhlasu Ostrava.K jejímu poslechu Vás zveme zde:

a článek s fotkami je zde:

Činnost SDH Jančí v roce 2015

Náš sbor už má za sebou několik společenských, kulturních, obecně prospěšných i sportovních akcí. Začátek roku jsme zahájili tradičním Masopustem, v březnu jsme uspořádali maškarní ples pro děti a u příležitosti svátku MDŽ odpoledne s bohatým kulturním programem, který si pro naše ženy připravily děti z Jančí. V dubnu jsme u příležitosti dne Země zorganizovali sběr elektroodpadu v rámci akce Recyklujte s hasiči a také jsme vyčistili okolí naší obce od odpadků, jejichž odvoz zajistila obec Březová. Během měsíce května někteří členové našeho SDH byli darovat krev v rámci akce Daruj krev s hasiči. V květnu jsme ještě u příležitosti oslav 70.let od konce druhé světové války uspořádali lampiónový průvod, který jsme ukončili slavnostním ohňostrojem. Ani ve sportovní oblasti nezahálíme, a tak se naše družstva žen i mužů letos již zúčastnila několika hasičských soutěží v požárním útoku, ale i soutěží jednotlivců železný hasič TFA.

V letošním roce začalo v rámci našeho sboru pracovat družstvo mladých hasičů Plamínci. Celou zimu jsme se učili vázat uzly, poznávat topografické i hasičské značky a základy zdravovědy. Jakmile nám to počasí dovolilo, vyrazili jsme na hřiště, učit se střílet ze vzduchovky a především začít trénovat požární útok. Ve všem jsem zatím na začátku, ale věříme, že se to brzy naučíme a budeme se moci zúčastnit soutěží hry Plamen. Aby činnost mladého hasiče byla pro děti nejen poučná, ale i zábavná, uspořádali jsme v měsíci dubnu výlet do Opavy, kde se u příležitosti 70.let od založení profesionálního hasičského sboru v Opavě, konaly různé akce pro děti. My jsme se s dětma zúčastnili ukázky hasičské techniky. Děti měly možnost si prohlédnout kompletní vybavení hasičského zásahového auta nebo si mohly vyzkoušet různé úkoly s hasičskou tématikou včetně štafety družstev. Na konec jsme ještě navštívili Slezské muzeum v Opavě, kde se dětem asi nejvíce líbila expozice „Příroda Slezska“ s vycpaninami zvířat. V měsíci dubnu se děti zúčastnily okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí, a to ve výtvarné části. Děti z našeho sboru nakreslily obrázky na téma, jak vnímají hasiče a jejich práci. Celkem jsme do okresního kola zaslali devět prací a jaké bylo naše překvapení, když jsme obdrželi pozvánku na slavnostní vyhodnocení této soutěže. Sedm dětí našeho SDH získalo ocenění v různých věkových kategoriích, a to: Eliška Scholasterová (1.místo), Marek Adamus (3.místo), Markéta Haasová (3.místo), Karolína Haasová (1.místo), Aneta Dubová (čestné uznání), Lucie Haasová (3.místo) a Kateřina Scholasterová (3.místo). Děti obdržely diplom a tašku s odměnami. Dětem moc blahopřejeme.

Na začátku léta jsme pro naše malé hasiče zorganizovali víkendové soustředění. V pátek jsme se sešli na hřišti TJ Jiskra Jančí, kde jsme si postavili stany a seznámili se s programem soustředění. Děti si během tohoto víkendu procvičily vše, co se zatím z hasičské tématiky naučily. Střílely ze vzduchovky, vázaly uzly, trénovaly požární útok a vyzkoušely si i branný závod. Večer si prošly stezku odvahy. Také si vyrobily helmu z přírodnin, které si nasbíraly ve svém okolí. Tuto akci, během které děti nejen procvičují své znalosti, ale také stmelují svůj kolektiv, budeme opakovat i v příštím roce. Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří věnovali svůj volný čas a byli nám k ruce při organizaci jednotlivých disciplín a hlavně pak maminkám, které nám zajišťovaly stravu.

V polovině léta, přesně v sobotu 8.srpna, jsme uspořádali hasičskou zábavu opět na hřišti v Jančí. Počasí bylo naprosto perfektní, a tak na zábavu zavítalo poměrně dost lidí z celého širokého okolí. Letos nám hrála skupina GRADACE z Hranic. Pro vyhládlé hosty jsme měli připraveno občerstvení, které si všichni moc chválili. Děkujeme všem, kteří na naši zábavu zavítali, a už teď se na vás znovu těšíme příští rok.

Na konci léta, poslední prázdninovou neděli, jsme pro děti připravili již tradiční akci na rozloučení s prázdninami. Tentokrát na téma „Jak se žilo v Pravěku“. Děti si mohly vyzkoušet několik disciplín připomínající život pravěkého člověka, například střelba z luku na mamuta, hod oštěpem, skládání ohniště, cesta do pravěké jeskyně a další. Na konci této pravěké cesty si děti mohly vyrobit přívěšek z kostí a byly odměněny dárkem a sladkostmi. Pro děti jsme tentokrát měli připravené překvapení, které nám zajistili hasiči z Vítkova, a to pěnu. Dětem se tato atrakce velmi líbila a ještě dlouho si o tom povídaly. Malí hasiči předvedli všem požární útok a na konec si ještě děti společně se svými rodiči nebo i prarodiči zasoutěžili v běhu přes překážky. Nejrychlejší běžci byli odměněni.

Naši hasiči se rovněž celé léto zúčastňovali různých hasičských soutěží s pěknými výsledky. V červnu si přivezly ženy 2.místo ze soutěže ve Výškovicích, v srpnu se družstvo mužů umístilo na 2.místě a družstvo žen na 1.místě v soutěži o pohár starosty obce a starosty okrsku Březová, která se konala v Gručovicích. V září si ženy přivezly 3.místo ze soutěže v Hukovicích. Naši malí hasiči se v září zúčastnili své první soutěže v požárním útoku, a to ve Zlatníkách u Opavy. Byla to jejich první zkušenost a popraly se s ní velmi dobře. Obě družstva, mladší i starší žáci, soutěž dokončila. Před námi je ještě branný závod a štafeta dvojic v rámci soutěže Plamen v Kajlovci.

Do konce roku nás čeká také karmášová zábava, a to 14.listopadu, na kterou vás všechny srdečně zveme. Pro děti ještě připravujeme mikulášskou nadílku a o Vánocích si zase zazpíváme koledy.

Haasová Gabriela
členka SDH Jančí

Z činnosti SDH Jančí – rok 2014

V letošním roce jsme se opět činili a nechali za sebou spoustu dobré práce, o kterou bychom se s vámi chtěli podělit.

Rok 2014 jsme zahájili v měsíci únoru maškarním plesem pro děti. V letošním roce jsme ples pojali v duchu známé kreslené pohádky o Krtečkovi a jeho kamarádech. Maminky si vyrobily vlastní kostýmy Krtečka a jeho kamarádů, ve kterých s dětmi strávily celé odpoledne. Děti soutěžily, tancovaly, zpívaly a hrály kolo štěstí. Celé odpoledne bylo veselé a zábavné. Každým rokem k nám přichází více a více dětí, což je signál pro nás organizátory, že akce je mezi dětmi oblíbená.

První den v měsíci březnu jsme již tradičně zorganizovali masopustní průvod s voděním medvěda naší obcí. Počasí bylo letos velmi příznivé, dokonce až nezvykle teplé. I letos se sešla spousta zajímavých masek, jako například Pat a Mat, mimové, tři růžová prasátka, mořské panny, gejša nebo Simpsonovi. Večerní zábava se také vydařila a basu jsme pochovali se vší úctou. Hned další březnovou sobotu, přesně 8. března, jsme obnovili tradici svátku žen a pozvali jsme všechny ženy z Jančí na malé setkání v budově místní bývalé školy. Děti si pro ně připravily pásmo básniček, pohádek a písní. Pro maminky, babičky, tetičky a ostatní ženy jsme připravili občerstvení i malou kytičku k jejich svátku. Akce byla velmi pěkná a všichni odcházeli spokojeni. Na konci března jsme ještě zorganizovali II.ročník Janeckého slivkobraní. Vzorků slivovice bylo opět dost a byly opravdu výborné. Letošní ročník jsme rozšířili o novou soutěž o nejlepší „slivovou buchtu“. Místní ženy se úkolu chopily s nadšením, takže všichni mohli ochutnat jejich výrobky. Nejlepší vzorky slivovice i buchet byly odměněny pěknými cenami.

V dubnu jsme u příležitosti dne Země uspořádali již tradiční sběr elektroodpadů a odpoledne jsme s dětmi vyčistili příkopy v okolí naší obce. Je to až neuvěřitelné, že každý rok nacházíme spoustu odpadků v místech, které jsme před rokem vyčistili. Akci pořádají sportovci TJ Jiskra Jančí ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Odpoledne jsme zakončili opékáním špekáčků u obecního rybníka. Tuto akci chápeme jako velmi prospěšnou nejen pro sebe, ale také pro celé naše okolí a především velmi naučnou pro naše děti.

Měsíc květen byl velmi bohatý na akce pořádané naším sborem, nebo těch, kterých jsme se   jen zúčastnili. Dne 4. května jsme se zúčastnili velmi významné společenské akce pro všechny dobrovolné hasiče, a tou byl svátek Sv. Floriana s vysvěcením praporu hasičů v místním kostele v Březové. V letošním roce se v Březové konalo 18. Svatofloriánské setkání hasičů okresu Opava se zástavami sborů, které organizoval okrsek č. 3 Březová. Sraz účastníků byl v 9:00 hodin v areálu školy v Březové, odkud se všichni odebrali v průvodu do místního kostela v Březové, kde proběhla slavnostní mše. Poté se průvod hasičů ve stejnokrojích vrátil zpět k ZŠ, kde bylo zajištěno občerstvení a zábava. Náš sbor se tohoto setkání také zúčastnil.

Na počátku května jsme ještě zorganizovali již tradiční pálení čarodějnic, kdy jsme se v průvodu čarodějnic, ježibab, černokněžníků a čarodějů opět vydali naší vesnicí na místní fotbalové hřiště. Zde byl pro děti připravený bohatý program včetně zapálení vatry s upálením jedné z čarodějnic. Počasí nám přálo a akce se vydařila, o čemž svědčí i hojná účast čarodějnic, kterých se letos sešlo v kostýmech rovných čtyřicet!

Na konci května se v Jančí konalo obvodové kolo okrsku Březová a okrsku Vítkov. Náš sbor tuto soutěž organizoval. Počasí nám přálo, takže soutěž proběhla za pěkného a slunného počasí. Možná díky tomu nebo proto, že soutěž proběhla v domácím prostředí a za podpory domácích fanoušků se naše družstvo žen i mužů umístilo ve své kategorii na 1.místě.

Další akcí, která proběhla v květnu a které jsme se znovu jako i loni zúčastnili, byla prospěšná akce „Daruj krev s hasiči“, kterou pořádá sbor hasičů Čech, Moravy a Slezska. Loni jsme v ní obsadili první místo. I letos se nám podařilo uspět a byli jsme opět vyhodnoceni jako sbor s nejvyšší účastí dárců krve v okrese Opava. Všem dobrovolným hasičům SDH Jančí, kteří tuto akci podpořili, ještě jednou děkujeme!

A jakých soutěží jsme se v letošním roce zúčastnili? Jakých výsledků jsme dosáhli? I letos jsme nezaháleli a naše družstva mužů, žen i jednotlivců se zúčastnila celkem 11 soutěží družstev a tří soutěží TFA – železný hasič. Z těch nejlepších výsledků, které naše družstva nebo jednotlivci dosáhla, byla soutěž obvodového kola v Jančí, kde obě mužstva muži i ženy obsadily 1.místo. V červnu zase soutěž družstev žen o pohár ORVe OSH Opava. V kategorii nad 30 let za naše SDH startovala dvě družstva žen a obsadily 1. a 2. místo. V srpnu naše družstvo žen slavilo velký úspěch, když na soutěži družstev v Tošovicích vytvořilo rekord našeho SDH s časem 18,529 a soutěž děvčata ve velké konkurenci družstev z Moravskoslezské a Novojičínské ligy vyhrála. Na soutěži v Bravinném družstvo žen opět obsadilo 1.místo. V soutěži jednotlivců, tzv.„železný hasič“, která je velmi náročná na fyzičku, jsme získali také pěkné výsledky. Na TFA na Slezské Hartě naše děvčata Iva Minaříková a Jana Beinhauerová obsadila 3. a 4. místo. V červenci jsme zavítali k našim sousedům do Větřkovic, kde se konal již tradiční ročník memoriálu Karla Moravce v této náročné soutěži. Z našeho SDH se zúčastnilo celkem 8 členů, z toho 1 muž v kategorii muži, 1 muž v kategorii senior a 6 žen v kategorii ženy.

V létě jsme zorganizovali dvě společenské akce, a to další ročník Spaní s Bílou paní se stanováním dětí a jejich rodičů na hřišti a srpnovou hasičskou zábavu. Obě akce se vydařily, a i když nás na Spaní s Bílou paní přepadla krátká a intenzivní dešťová přeháňka, nakonec se akce vydařila. Letošní ročník této akce jsme uspořádali na téma „Cesta kolem světa“. Děti si mohly vyzkoušet různé disciplíny prezentující některou ze zemí světa nebo si vyrobit vlastní lampičku, kterou si mohly vzít s sebou na noční stezku odvahy.  A nakonec přišla i Bílá paní, aby děti pozdravila a slíbila jim, že za rok se znovu objeví.

V letošním roce se nám podařilo založit kroužek Mladých hasičů. V našich řadách se našly ochotné členky, které se ujaly nelehké role vedoucích mladých hasičů. V září jsme tedy uspořádali nábor dětí. Pozvali jsme naše kolegy z SDH Vítkov, kteří mají bohaté zkušenosti s vedením dětí u hasičů. Hasiči z Vítkova udělali dětem přednášku o hasičské technice, první pomoci a ukázali dětem vybavení hasičského auta. Nakonec si pro děti ve spolupráci s našimi členy připravili názornou ukázku hasičského útoku při hašení skutečného požáru. Dětem se celá akce líbila a do kroužku Mladý hasič se přihlásilo celkem 18 dětí. Přejme nejen vedoucím tohoto kroužku, ale i dětem, aby se jim práce dobrovolných hasičů líbila a hlavně, aby je bavila.

V listopadu proběhla Karmašová zábava ve retro stylu 40. až 80. let, na které nechybělo ani kulturní vystoupení členů našeho sboru.

V měsíci prosinci navštíví děti z naší obce Mikuláš společně s anděly a čerty, aby jim předal balíček dobrot za to, že byly během roku hodné a dělaly rodičům radost. Vzhledem k blížícím se Vánocům také rozsvítíme vánoční strom v naší obci za doprovodu vánočních koled. Nebude chybět ani tradiční vánoční svařák. Všichni jsou srdečně zváni, aby se v předvánočním shonu na malou chviličku zastavili a vychutnali si vánoční náladu.

Haasová Gabriela
členka SDH Jančí

Činnost SDH Jančí v roce 2013

První společenskou akcí v roce 2013 byl jako již každý rok Masopustní průvod vesnicí v maskách a večerní zábava v našem kulturním domě. Nechybělo ani noční pochování basy se vtipným odpuštěním hříšníkům.

V březnu jsme zorganizovali hned dvě společenské akce, a to již několikátý ročník maškarního plesu pro děti a první ročník Slivkobraní. Maškarní ples jsme letos pojali tak, že v maskách nebudou jen děti, ale také rodiče. Ti to vzali jako výzvu a opravdu se sešel hojný počet masek u dospělých. To děti velice nadchlo a ples byl pro ně zase něčím zajímavým. V roce 2012 si naše SDH pronajalo švestkovou alej a proto jsme se rozhodli ohodnotit vzorky domácí pálenky. Slivkobraní jsme pojali jako soutěž o nejlepší vzorek, kdy se hodnotila chuť, vůně a vzhled láhve. Celkem se do soutěže přihlásilo 18 vzorků a porota složená z členů našeho SDH měla velice zodpovědnou roli vybrat ten nejlepší vzorek. Hodnotit mohli i všichni, kdo se akce zúčastnili. Vítězové byli odměněni drobnými dárky a celá akce měla velký úspěch. Takže jí možná příští rok zopakujeme.

Již třetím rokem jsme v měsíci dubnu uspořádali akci Den Země aneb „Recyklujte s hasiči“. Během sobotního dopoledne se pod záštitou společnosti ELEKTROWIN, a.s., konal sběr vysloužilých elektrospotřebičů, které občané odevzdávali v místní hasičské zbrojnici. Odpoledne pokračovala akce dobrovolnickým úklidem obce, obecního lesa, okolí silnic a obecního rybníku, kdy bylo posbíráno a roztříděno množství drobného odpadu. Jedenáct dospělých a deset dětí sesbíralo během dvou hodin pytel kovu, 3 pytle skla a více než 10 pytlů dalšího odpadu. O odvoz sesbíraného odpadu se v následujících dnech postarala obec Březová, které touto cestou velmi děkujeme. Během sběru odpadků jsme letos vysázeli nové vrby nedaleko obce. Tento již třetí ročník dne Země byl opět kladně hodnocen a pevně věříme, že nebyl zdaleka poslední. Troufáme si již konstatovat, že jsme společnými silami dokázali udělat v našem okolí pořádek a vykonat něco prospěšného pro životní prostředí.

Protože nám na konci dubna nepřálo počasí museli jsme již druhý ročník pálení čarodějnic přesunout na květen. To ovšem na úspěch akce nemělo vliv, právě na opak, počasí bylo nádherné. Stejně jako loni jsme se jako čarodějnice, čarodějové a kouzelníci sešli uprostřed vesnice a průvodem jsme došli až na hřiště. Tam na děti čekali soutěže, vyrábění lampiček, opékání párků a nakonec i velká vatra, na které jsme symbolicky upálili čarodějnici.

V květnu jsme se účastnili ještě jedné a velmi prospěšné akce, která byla vyhlášena krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, a to akce „Daruj krev s hasiči“. Podstatou této akce bylo propagovat darování krve nejen mezi stálými dárci, ale vybídnout i ty, kteří ještě nikdy krev nedarovali, aby se stali dárci krve. Na členské schůzi našeho SDH byla tato akce prezentována, no a my jsme se dohodli, že dobrou věc podpoříme. Za naše SDH Jančí se této akce zúčastnilo 11 dárců, z toho bylo 7 prvodárců. A jak jsme dopadli v hodnocení? Naše SDH se umístilo na 1.místě! To je pro nás velká výzva i pro příští roky.

V letošním roce se členové našeho sboru, především naše mládež, zúčastnili soutěží hasičských sborů a nejednou přivezli hezká umístění. V Jelenicích jsme se dne 25.5.2013 zúčastnili okrskové soutěže v družstvech ženy, muži A, muži B. I přes neustálý déšť, který nám komplikoval soutěžení, se družstvo žen umístilo na krásném 2.místě. Do Větřkovic jsme se zase vydali dne 8.6.2013 na noční soutěž. Na této soutěži se družstvo žen umístilo opět na krásném 2.místě a družstvo mužů B na také velmi pěkném 6.místě. Dne 15.6.2013 proběhla soutěž o pohár starosty obce a starosty okrsku Lesních Albrechtic. Na tuto soutěž jsme vyslali družstvo ženy, muži A a muži B. Družstvo žen se umístilo na 3.místě. Jako i jiné ročníky jsme si nemohli nechat ujít tzv. terenní vlnu v Lukavci, která je trošičku odlišná od ostatních soutěží v tom, že se běží do kopce. Soutěže se zúčastnilo družstvo ženy a muži B.

12.7.2013 jsme se do Lukavce vrátili, abychom se zúčastnili soutěže „Nejlepší vrchař“. Za družstvo ženy se této soutěže zúčastnila Kamila Scholasterová. Ve stejný den, tj. 12.7.2013, jsme ještě vyrazili na noční soutěž do Stachovic. V neděli 14. 7. 2013 se uskutečnil třetí ročník TFA Větřkovice. Z žen se na krásném třetím místě umístila Jana Beinhaurová z našeho SDH s časem 6:36,45.V soutěži družstev se ženy umístily na 3.místě a stejně tak i družstvo mužů. Dne 20.7.2013 jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Lesních Albrechticích. Družstvo žen obsadilo krásné 4.místo a dosáhlo našeho rekordního času, a to 20,7s. Dne 4.8.2013 jsme se zúčastnili MSL ve Větřkovicích. Naše ženy se umístily v neligové soutěži na 3.místě. Soutěže se účastnilo i družstvo muži B. Do Luboměře jsme zavítali dne 11.8.2013. V sobotu 17.8.2013 se naše družstvo muži B zúčastnilo soutěže v Bravinné. Bohužel se neumístili na žádném místě, neboť se soutěže zúčastnila velká spousta profesionálních družstev. Nicméně naši kluci zaběhli rekordní čas 17,8s! 28.9. jsme zavítali na soutěž do Vrchů, kde se naše mužstvo mužů umístilo na 2.místě s PS8. V neděli 18. srpna 2013 se na Menšíkové louce v Ludgeřovicích konala soutěž mladých hasičů – jednotlivců. Soutěžících bylo celkem 50 ve 4 kategoriích (žáci, dorostenci, děvčata, chlapci). Plnili podobné úkoly jako dospělí jen s určitými ulehčeními v oblečení a disciplínách a s vynecháním lezení na lešení. Z našeho SDH se na krásném 2.místě umístila děvčata Iva Minaříková a Jana Beinhauerová s časem 3:49,82. Jen pro zajímavost, čas prvního místa byl 3:40,47. V září jsme zavítali k našim sousedům, a to do Jelenic, kde naše družstvo žen 15.9.2013 vyhrálo 1.místo. Moc blahopřejeme! V říjnu jsme se ještě zúčastnili TFA ve Valašské Bystřici. Zde naše děvčata obsadila 7. a 9. Místo.

Celkem jsme se zúčastnili 16 hasičských soutěží, což svědčí o tom, že nás činnost dobrovolného hasičského sboru opravdu baví. A když se k tomu připojí i tak krásné výsledky, tak nás to o to víc těší.

Na konci léta jsme uspořádali další dvě společenské akce, a to večerní zábavu, kterou jsme nazvali Hasičskou slavnost a již známou akci pro děti Spaní s Bílou paní. Hasičskou slavnost jsme letos uspořádali na místním fotbalovém hřišti. Kdo mohl, přidal ruku k dílu a tak se nám podařilo připravit velmi hezkou akci. Večerní zábava se vydařila, účast byla vysoká a spokojení lidé odcházeli domů. Letos se nám vydařila také akce Spaní s Bílou paní, protože nám přálo počasí a tak jsme mohli postavit stanové městečko na hřišti a s dětmi přenocovat ve stanech. Pro děti to byla krásná tečka za prázdninami.

Začátkem listopadu jsem zorganizovali karmášovou zábavu. Členky našeho SDH si opět jako loni připravili pro pobavení diváků taneční vystoupení, tentokrát tanec uklízeček a taneční vystoupení Zumby, kterého se účastnili i muži. Vystoupení zpestřilo večerní zábavu a všem se to moc líbilo.

Na konci roku jsme zorganizovali pro děti mikulášskou nadílku, kterou jsme letos pojali trošičku jinak. Pro děti jsme si připravili rozsvěcování vánočního stromu za zpěvu vánočních koled. Při této příležitosti navštívil děti u stromečku Mikuláš s anděly a čerty a každé dítě dostalo balíček sladkostí. Pro rodiče byl připraven teplý svařáček.

Poslední akcí roku 2013 byla výroční valná schůze SDH Jančí. V tomto roce jsme oslavili 125 let od založení našeho SDH. Účast na schůzi byla hojná. Program byl letos zpestřen vystoupením dětí z naší obce, které si pod dohledem našich členek sboru, připravily pásmo básniček a tanečních vystoupení na téma „hasiči“. Dětem se kulturní program moc vydařil a protože byl čas vánoční, ukončily ho koledami za doprovodu houslí.

Rok 2013 byl pro naše SDH opravdu bohatý a věřím, že i do budoucna bude náš sbor tak aktivní, jako doposud.

Haasová Gabriela
členka SDH Jančí

Druhý ročník Den Země v Jančí

Dne 27. 4. 2013 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Jančí ve spolupráci s Tělovýchovnou jednotou Jiskra Jančí již druhý ročník akce nazvané „DEN ZEMĚ“. Tato akce je pořádána pro všechny občany obce a skládá se ze dvou částí.

Během sobotního dopoledne se konal pod záštitou společnosti ELEKTROWIN, a.s. sběr vysloužilých elektrospotřebičů, které občané odevzdávali v místní hasičské zbrojnici jejímu správci Jiřímu Černohorskému. Sesbíralo se velké množství drobných elektrospotřebičů, více než 18 televizí a 16 velkých elektrozařízení, jako jsou např. pračky. Tyto elektrospotřebiče byly následně odevzdány k ekologické likvidaci a opětovnému materiálovému využití společnosti ELEKTROWIN, a.s.

Den Země odpoledne pokračoval dobrovolnickým úklidem obce, obecního lesa, okolí silnic a obecního rybníku, kdy bylo posbíráno a roztříděno množství drobného odpadu. Jedenáct dospělých a deset dětí sesbíralo během dvou hodin pytel kovu, 3 pytle skla a více než 10 pytlů dalšího odpadu. O odvoz sesbíraného odpadu se v následujících dnech postarala Obec Březová, které touto cestou velmi děkujeme.

V letošním roce byla obchůzka ukončena u obecního rybníku, kde bylo pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení. Během doby, kdy si děti opékaly špekáčky a prohlížely si připravené prospekty s ekologickou tématikou, dospělí zasadili v blízkém okolí rybníka více než desítku košíkářských vrb. Ty byly společně sázeny i během úklidu v okolí Jančí.

Tento již druhý ročník Dne Země byl opět kladně hodnocen a pevně věříme, že nebyl zdaleka poslední. Troufáme si již konstatovat, že jsme společnými silami dokázali udělat v našem okolí pořádek a vykonat něco prospěšného pro životní prostředí. Ještě jednou všem zúčastněným moc děkujeme.

Za SDH Jančí a TJ Jiskra Jančí
Leona a Jan Turovští

Fotogalerie ke shlédnutí zde

Činnost SDH Jančí v roce 2012

Rok 2012 jsme zahájili tradičně jako každý rok, a to Masopustem. Během dne šel průvod masek v čele s medvědem. Průvod se zastavil u každého domu, zahrál a zatančil a předal pozvánku na večerní zábavu. O půlnoci jsme pochovali basu, a tím zahájili období půstu. V březnu jsme pro naše nejmenší občany uspořádali maškarní ples se spoustou soutěží a krásných dárků. Pro děti bylo připraveno také jedno velké překvapení, a to pohádka Mrazík, kterou dětem zahrála starší mládež společně s maminkami a tatínky našich dětí. Pohádka měla velký úspěch nejen u dětí, ale také u dospělých a přispěla k dobré náladě. Ještě dlouho po této akci kolovaly po vesnici veselé zážitky z představení.

V měsíci dubnu jsme na Den Země uspořádali akci „sběr odpadků“ v okolí Jančí. Sešli jsme se v poměrně hojném počtu včetně dětí a prošli cestu z Jančí k autobusové zastávce, kolem hlavní cesty a zpět druhou cestou do Jančí. Během čištění okolí jsme pro děti připravili zastávky s plněním úkolů s tématikou ochrana přírody. Odpadků jsme posbírali velké množství, což je opravdu alarmující. Akce byla prospěšná a my jsme měli dobrý pocit z vykonané práce.

Na konci dubna jsme pro naše děti a všechny občany Jančí uspořádali Pálení čarodějnic. Všichni, kdo měli zájem, se sešli uprostřed vesnice v čarodějnických kostýmech a společně jsme šli průvodem přes vesnici na místní hřiště. V čele průvodu jsme nesli symbolickou čarodějnici vyrobenou ze slámy, kterou jsme slavnostně na hřišti upálili. Krásné masky si připravily nejen děti, ale také jejich rodiče a dokonce i prarodiče. Na hřišti děti čekaly opět soutěže s čarodějnickou tématikou, za které byly děti odměněny sladkostmi. V podvečer jsme pod dohledem našich členů SDH zapálili připravenou vatru a slavnostně upálili čarodějnici. Dětem se akce velmi líbila, takže si ji určitě příští rok zopakujeme.

V červnu proběhla brigáda na naší hasičské zbrojnici spojená s novým nátěrem zbrojnice. Na konci června jsme zorganizovali diskotéku na Myslivecké chatě. Tento měsíc měl pro náš sbor bohužel smutnou tečku, protože naše řady navždy opustil náš dlouholetý starosta, pan Jan Černohorský, se kterým jsme se rozloučili v kostele v Březové.

Během léta jsme se samozřejmě zúčastňovali spousty soutěží hasičských sborů a nejednou se umístili na velmi pěkných místech. Například na okrskové soutěži v Březové jsme obsadili 2.  a 3.místo v kategorii muži a 3.místo v kategorii ženy. Na noční soutěži ve Větřkovicích se naše ženy umístili na pěkném 5.místě. Velký úspěch jsme sklidili na soutěži o pohár starosty Leskovce, kde jsme v kategorii ženy obsadili 1. místo. Na noční soutěži ve Stachovicích obsadilo družstvo našich žen 2.místo a dosáhly rekordního času 21s, a to i přes nepříznivé počasí, které znepříjemňovalo celou soutěž. Celkem jsme se zúčastnili 9 soutěží, což je velmi pěkná účast.

Na konci prázdnin jsme chtěli uspořádat opět pro naše děti již druhý ročník akce Spaní s Bílou paní a letos ještě s Bezhlavým rytířem, ale kvůli nepřízni počasí jsme akci museli přesunout na polovinu září a to již bez oblíbeného přespání ve stanech. Aby to dětem nebylo líto, připravili jsme pro ně pohádkovou cestu, během které se setkaly s vílou, loupežníkem, hejkalem, pohádkovou babičkou nebo dědečkem Hříbečkem. Cestou děti provázeli trpaslíci a pomáhali jim s plněním úkolů. Po zdolání pohádkové cesty byla pro děti na hřišti připravena sportovní olympiáda. Děti si také vyrobili vlastní lampičky a jakmile se sešeřilo, přijela na koni Bílá paní v doprovodu s Bezhlavým rytířem. Večer si děti společně s rodiči mohly vystřelit malé ohňostroje a ti odvážní šli stezku odvahy. Pro děti to byl obrovský zážitek a určitě se již těší na příští rok.

V měsíci říjnu jsme zorganizovali pro naše členy SDH zájezd do pivovaru v Nošovicích. Exkurse v pivovaru se všem moc líbila a všichni se dobře bavili.

V listopadu náš SDH pořádal Karmášovou zábavu, na které nám pro dobrou náladu k poslechu i tanci hrál Martin Janeček. Večer byl zpestřen tanečním vystoupením místních ochotníků na téma „Labutí jezero“ a módní přehlídka a lá „Slunce, seno, erotika“. Obě vystoupení měla obrovský úspěch.

Před námi je ještě poslední akce, a to Mikulášská nadílka, kterou připravuje náš SDH. Dobrovolníci sboru se převlečou do masek Mikuláše, čertů a andělů a navštíví všechny děti z naší vesnice, aby jim za krátkou básničku nebo písničku mohli nadělit mikulášský balíček plný dobrot.

Ráda bych poděkovala všem členům SDH, ale i ostatním občanům Jančí, za pomoc při organizování všech našich akcí. Jejich nadšení a obětavost, se kterou se do těchto akcí pouští, nám všem dává signál, že to co děláme, má smysl.

Haasová Gabriela
členka SDH Jančí

Den Země v Jančí

Dne 21. 4. 2012 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Jančí tzv. „Den Země“. Tato akce se uskutečnila díky spolupráci s Obcí Březová, společností ELEKTROWIN, a.s. a ochoty občanů Jančí zapojit se do úklidu obce a okolí. Všem zapojeným touto cestou velmi děkujeme.

V průběhu dopoledne provedli hasiči v Jančí sběr vysloužilých elektrospotřebičů, kdy se podařilo sesbírat: čtyři pračky, sedm lednic a velké množství obrazovek a drobných spotřebičů. Tyto vysloužilé spotřebiče byly následně společností ELEKTROWIN, a.s. odvezeny k ekologické likvidaci a opětovnému materiálovému využití. Občané se tak mohli pohodlně zbavit nepotřebných spotřebičů a uklidit si ve svých domovech.

Odpolední úklidově-vzdělávací akce se zúčastnila za příjemného slunečného počasí více než třicítka ochotných dětí a dospělých. Formou nenáročné vycházky po dvou různě dlouhých trasách provedli zúčastnění úklid Jančí a okolí blízkých silnic, při kterém sesbírali více než patnáct pytlů s různým odpadem, který především neukáznění řidiči odhazují kolem cest. Odvoz odpadu uložený v pytlích zajistila následně Obec Březová, které tímto děkujeme. Při vycházce k rybníku i myslivecké chatě čekaly na děti i dospělé připravené otázky a úkoly s přírodovědnou a ekologickou tématikou. Ukončení akce proběhlo na místním hřišti v Jančí, kde byla ohodnocena píle a úsilí všech zúčastněných připraveným občerstvením a drobnými dárečky pro děti. K odebrání nebo k nahlédnutí zde bylo také množství literatury, vztahující se k přírodě a její ochraně.

Věříme, že i v příštím roce se nám podaří uspořádat podobně prospěšnou akci a podpoříme i tímto způsobem zodpovědné chování občanů naší obce k třídění odpadu a udržování pořádku v našem bydlišti. Ještě jednou velké díky všem zúčastněným a také těm, kteří se chovají k našemu životnímu prostředí zodpovědně.

Fotogalerie ke shlédnutí zde

Za Sbor dobrovolných hasičů Jančí

Leona a Jan Turovští

Soutěž v požárním sportu
O pohár starosty obce a starosty okrsku Březová 2011

Dne 13. srpna 2011 se na místním hřišti v Jančí uskutečnila hasičská soutěž O pohár starosty obce a starosty okrsku Březová. Naše soutěž nebyla klasická, ale tzv."netradiční". Ukázalo se zde, která družstva jsou opravdu připravená k zásahu. Této soutěže se zúčastnilo celkem 15 družstev z různých vesnic v okolí Březové.

Do SDH Jančí se po exkurzi vinného sklípku pořádanou hasiči přihlásily nové členky, a proto jsme mohli postavit tři družstva žen a jedno družstvo můžů. I přes chvilkové přeháňky nevyspitatelného počasí se při této soutěži dosáhlo perfektních výsledků. Všichni soutěžili v plném nasazení. Od počátku soutěže se na první pozici drželo družstvo mužů z Jančí s časem 39.83, které však nakonec předběhlo družstvo mužů z Lesních Albrechtic s časem 39.53 se zapůjčeným strojem z Jančí. Na třetím místě mužů se umístilo družstvo SDH Vítkov s časem 41.00. Zato ženy z Jančí "A" vedly po celou dobu trvání soutěže a po dlouhém neúspěchu a tvrdé práci v této sezóně získaly 1. místo s putovním pohárem. Dále ženy z Jančí "B" získaly 2. místo a ženy z Lesních Albrechtic se umístily na třetí pozici. Čtvrtou cenu vyhrály znovu ženy z Jančí "tzv. maminky".

Nejlepšího moderátora jmenoval starosta obce Březová pan Pavel Schneider, kterým se stal Víťa Minařík st.

Spolky & sdružení

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.

Pranostika na akt. den

Na svatého Konráda bývá zima neřádná.

Svátek

Svátek má Artur

Zítra má svátek Xenie

Povodňový plán obce

http://www.edpp.cz/dpp/brezova

Rozpis zápasú

Partneři

Logo Moravskoslezský kraj

Třídíme, má to smysl.

třídíme!!!

Jak třídit

jak třídit

Veřejné zakázky

logo profil zadavatele - vhodné uveřejnění

Portál VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:175
TÝDEN:2294
CELKEM:1191205

Informace, které by
vás mohly zajímat…

Svoz odpadu

Listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4
5 6
7 8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20
21 22 23 24 25
26 27
28 29 30 1 2
3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Novinky e-mailem

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Vzdělávací portál

logo záchranný kruh

Obec Březová doporučuje preventivně vzdělávací portál Záchranný kruh

Základní škola a Gymnázium Vítkov

logo ZŠ a G Vítkov

Základní škola a Gymnázium Vítkov

MěstysBřezová